Menu
2,8 miljoen euro Europees geld voor ontslagen werknemers van Makro

2,8 miljoen euro Europees geld voor ontslagen werknemers van Makro

Werk Arbeid

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement heeft vandaag de EGF-steunaanvraag voor de Makro-groep goedgekeurd. Honderden werknemers verloren hun baan na het faillissement van Makro in januari 2023. Het steunpakket van 2,8 miljoen euro moet de ontslagen werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk.

De betrokken werknemers verloren hun baan nadat Makro het faillissement aanvroeg op 10 januari 2023.

Europees Parlementslid Cindy Franssen en onderhandelaar namens de Europese Volkspartij: “We zijn zeer tevreden dat de aanvraag van Makro is goedgekeurd in de commissie sociale zaken en tewerkstelling van het Europees Parlement. Met het steunpakket van 2,8 miljoen euro uit het Europees Globaliseringsfonds kunnen de ontslagen werknemers van Makro individuele steun krijgen in hun zoektocht naar een nieuwe job door carrièreadvies, bijscholing, herscholing, coaching en ondernemerschap.”

 

Volgende stappen

De stemming in de commissie sociale zaken en tewerkstelling is een eerste stap in het goedkeuringsproces. Ook de begrotingscommissie en de plenaire zitting van het Parlement moeten nog groen licht geven. Ten slotte moeten ook de lidstaten de aanvraag nog goedkeuren.

 

Europees Globaliseringsfonds

Het Europees Globaliseringsfonds (EGF) bestaat sinds 2007 en biedt steun aan werknemers die hun baan verliezen door structurele veranderingen ten gevolge van globalisering. Voor België is het globaliseringsfonds van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de automobielsector in Vlaanderen (Ford Genk), de staalsector in Wallonië (Caterpillar), Swissport (luchthaven van Zaventem) of TNT Express (Nijvel). De voorbije jaren ontving België 48,8 miljoen euro aan ondersteuning, ongeveer 10% van alle aanvragen. De ondersteuning helpt in totaal 19.000 werknemers, het tweede hoogste aantal in de EU. Sinds 1 januari 2021 werd het fonds uitgebreid van 150 miljoen naar 186 miljoen euro per jaar, een stijging met bijna een kwart.

Achtergrondliteratuur:

Vanaf 1 januari 2021 is er voor steunaanvragen een vernieuwd Europees Globaliseringsfonds, mede onderhandeld door Cindy Franssen in het Europees Parlement. Zo komen meer soorten herstructureringen in aanmerking voor steun. Voordien ging het enkel om herstructureringen door economische globalisering. Nu komen daar dus andere oorzaken bij, zoals onder andere de ecologische transitie, de digitalisering en de Brexit. Ook op vlak van het aantal werknemers legt het nieuwe fonds de lat lager. Waar werknemers voordien aanspraak maakte op steun vanaf minimum 500 ontslagen, kan die er nu al komen vanaf 200 ontslagen personeelsleden.

Versterkt sociaal vangnet dankzij hernieuwd Europees Globaliseringsfonds: “Cruciale steun na corona en Brexit” - Cindy Franssen

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen