Menu
Versterkt sociaal vangnet dankzij hernieuwd Europees Globaliseringsfonds: “Cruciale steun na corona en Brexit”

Versterkt sociaal vangnet dankzij hernieuwd Europees Globaliseringsfonds: “Cruciale steun na corona en Brexit”

Sociale Zaken
4 min. leestijd

Na maanden onderhandelen zijn de Europese instellingen het op woensdagavond eens geraakt over een versterkt Europees Globaliseringsfonds voor de komende zeven jaar. Europees Parlementslid Cindy Franssen voerde de onderhandelingen namens de EVP-fractie als schaduwrapporteur: “Met de huidige coronacrisis en de nakende Brexit is dit hernieuwd en versterkt Europees Globaliseringsfonds broodnodig als sociaal vangnet voor onze werknemers. Ik ben uiterst tevreden met het akkoord dat de speerpunten van het parlement opneemt: een verlaagde drempel tot 200 ontslagen en een ruimer toepassingsgebied voor ontslagen ten gevolge van digitalisering, klimaattransitie en Brexit.”

Cindy Franssen: “Het versterkte Globaliseringsfonds zal een belangrijke rol spelen in het post-corona tijdperk. We pleitten er vanuit het Europees parlement tijdens de onderhandelingen onder meer voor om het fonds ook open te stellen voor nieuwe toekomstige uitdagingen op onze arbeidsmarkt zoals de digitalisering en klimaattransitie. Maar bijvoorbeeld ook voor de gevolgen van Brexit, waarbij een Europees opvangnet heel belangrijk zal zijn voor onze Vlaamse en Belgische bedrijven. Het Europees Parlement pleitte in 2019 al voor een dergelijke Brexit-uitbreiding in het toenmalige EGF. Ook de criteria om in aanmerking te komen voor middelen, hebben we versoepeld. Zo kwamen in het verleden enkel bedrijven met meer dan 500 ontslagen werknemers in aanmerking. Deze drempel hebben we sterk verlaagd tot 200 ontslagen werknemers, zodat meer werknemers vanuit kmo’s aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij de zoektocht naar een nieuwe baan.”

"Het fonds wordt ook opengesteld voor ontslagen ten gevolge van Brexit, waarbij een Europees opvangnet heel belangrijk zal zijn voor onze Vlaamse en Belgische bedrijven"

De onderhandelingen liepen vertraging op, door het uitblijven van een akkoord over de meerjarenbegroting, die geblokkeerd werd door Polen en Hongarije. “Door gebruik te maken van een retroactiviteit clausule is het recht op EGF-steun echter verzekerd. Met de huidige coronacrisis en een eventuele no-deal Brexit, is het uitermate belangrijk dat het EGF direct inzetbaar is als sociaal vangnet voor werknemers bij eventuele bedrijfssluitingen. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 1,47 miljard euro voor de komende zeven jaar.”

Het Europees Globaliseringsfonds (EGF) bestaat sinds 2007 en biedt steun aan werknemers die hun baan verliezen door structurele veranderingen als gevolg van globalisering. “Het fonds betaalt geen uitkeringen, maar kan steun bieden bij het zoeken naar een baan, carrièreadvies, bijscholing, herscholing, coaching en ondernemerschap. Voor België is het globaliseringsfonds van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de automobielsector in Vlaanderen (Ford Genk) en de staalsector in Wallonië (Caterpillar). De voorbije jaren ontving België 41 miljoen euro aan ondersteuning. Dit is ongeveer 10% van alle aanvragen en heeft betrekking op 16.500 werknemers, het tweede hoogste aantal in de EU”, besluit Cindy Franssen.

Het interinstitutioneel akkoord moet nu nog formeel bekrachtigd worden door de Europese instellingen.  In het Europees Parlement zal dit gebeuren op de plenaire vergadering begin 2021.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen