Menu
Parlement geeft groen licht voor IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk

Parlement geeft groen licht voor IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft vandaag, met een overgrote meerderheid, een aanbeveling gestemd voor de goedkeuring van het IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk. Cindy Franssen die, samen met de Deense Kira Marie Peter-Hansen, het dossier onderhandelde: “Ik ben zeer trots, dit is echt een mijlpaal voor miljoenen vrouwen op de werkvloer. Ik heb mij de voorbije jaren in het Parlement ingezet voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar daar hoort ook een werkomgeving bij die vrij is van geweld en intimidatie. Deze Conventie is hierbij een belangrijk middel.”

De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (IAO), nam vier jaar geleden, op 21 juni 2019, een verdrag aan tegen gendergerelateerd geweld en seksuele intimidatie op het werk. Tot dan bestonden er weliswaar al een aantal internationale arbeidsnormen die verband hielden met geweld en intimidatie op het werk. Maar op een gefragmenteerde manier, waarbij alleen bepaalde groepen werden beschermd en alleen tegen bepaalde uitingen van gewelddadig en intimiderend gedrag.

Co-rapporteur Cindy Franssen: “Daar komt nu verandering in. Dit is een alomvattend verdrag dat alle gevallen van geweld en intimidatie op de werkvloer bestrijdt. Zo beperkt het zich niet tot de traditionele fysieke werkplaats of enkel tijdens de kantooruren. Het is ook van toepassing tijdens het pendelen van en naar het werk, tijdens businesstrips, opleidingen en sociale activiteiten gelinkt aan het werk. Het geldt ook voor stagiaires, studenten, vrijwilligers, werkzoekenden, sollicitanten en mensen waarvan het contract is beëindigd.”

1 op 2 vrouwen in de EU heeft minstens één keer, sinds de leeftijd van 15 jaar, een vorm van seksuele intimidatie meegemaakt. In 32% van de gevallen van seksuele intimidatie was de dader iemand uit de werkomgeving van de vrouw. Een collega, baas of klant. “Dit verdrag stelt hier paal en perk aan en is een mijlpaal in de strijd voor een veilige werkomgeving en voor vrouwenrechten”, vertelt Cindy Franssen.

Belgische ratificatie

België is een van de 7 EU-lidstaten die het verdrag al heeft geratificeerd. De inwerkingtreding in België is voorzien voor juni 2024. Toch is er ook groen licht nodig van het Europees Parlement.

Cindy Franssen: “Aangezien er bepaalde Europese bevoegdheden binnen het domein van de Conventie vallen, zoals de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, is er ook een formele goedkeuring nodig van het Europees niveau.”

“In mijn rapport leg ik de focus op de cruciale rol van de vakbonden voor het preventie- en bewustmakingsbeleid. Ik pleit verder voor een geïntegreerde aanpak die de onderliggende oorzaken zoals de bestaande genderstereotypen in de maatschappij bespreekbaar maakt en bestrijdt. Ten slotte, moet er extra aandacht gaan naar de meest kwetsbaren, die meer kans hebben om slachtoffer te worden van geweld op het werk, zoals personen met een handicap, en naar de sectoren met de grootste problematiek, zoals de huishoudsector.”

“Ik moedig de resterende EU-lidstaten aan om zo spoedig mogelijk het verdrag te ratificeren. Na het ratificatieproces, is het aan de lidstaten om de nationale wetgeving om te zetten en om een geïntegreerde en inclusieve aanpak te hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen. Dit kunnen we enkel bereiken door alle actoren in de arbeidswereld te betrekken.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen