Menu
Europees Parlement wil een einde aan ingebouwde veroudering bij producten

Europees Parlement wil een einde aan ingebouwde veroudering bij producten

- Brussel
Volksgezondheid Klimaat
3 min. leestijd

Het Europees Parlement keurde deze week een tekst goed (574+ / 22-) waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan geplande of ingebouwde veroudering. Dit maakt deel uit van een breder actieplan dat de evolutie naar een circulaire economie ondersteunt. Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V: “Deze omslag naar een circulaire economie speelt een cruciale rol in de Europese klimaatplannen. Meer recyclage, minder grondstoffengebruik, een kleinere afvalberg en veilige producten, daar gaan we voor. Tegelijk is het ook belangrijk dat we de bescherming van de consument nog verbeteren.”

Cindy Franssen: “In een circulaire economie moeten we ook de veiligheid ervan garanderen, zeker wat betreft de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Giftige stoffen horen niet thuis in onze producten, of ze nu nieuw of gerecycleerd zijn. Om dat te garanderen is het voorkomen van het gebruik van schadelijke chemische stoffen in nieuwe producten een eerste stap. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat stoffen die nog in oude producten circuleren, niet gewoon in gerecycleerde producten worden hergebruikt. Kortom, om de secundaire grondstoffen even veilig te maken als primaire grondstoffen moeten we schadelijk stoffen die nog in omloop zijn uit de productiecyclus halen. Dat wil ook zeggen dat we niet toestaan dat stoffen die in de EU verboden zijn, via invoer uit derde landen op onze markt terechtkomen. Deze stoffen kunnen, via recycling, later in Europese producten terechtkomen. We hebben duidelijke regels en grondige grenscontroles nodig.”

“Om de afvalberg te verkleinen en de reparatiegraad te verhogen willen we ook dat er een einde wordt gemaakt aan geplande of ingebouwde veroudering van producten, en niet alleen door het gebruik van etiketten of logo's. De duurzaamheid van producten moet deel uitmaken van onze economie, met duidelijke keuzes voor de consument en mogelijkheden om te recycleren. We leven momenteel in een wegwerpmaatschappij waarin slechts 12% van de gebruikte materialen wordt gerecycleerd. Als we tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn, moet daar nu verandering in komen. Dit actieplan is een goede stap.”

Het Parlement:

  • onderstreept het belang van het recht op herstel en dringt erop aan dat de sector van de herstel- en onderhoudsdiensten, die een aanzienlijk potentieel voor het scheppen van werkgelegenheid heeft, wordt gesteund en aangemoedigd, met name lokale herstelinitiatieven, bedrijven en sociale ondernemingen. Een voorbeeld: in België hebben de reparatiecafés in 2019 de reparatie van 28 500 voorwerpen mogelijk gemaakt, waardoor de productie van 177 ton afval en 1772 ton CO2 werd vermeden;
  • verzoekt de Commissie te zorgen voor samenhang tussen de doelstellingen van het Europees Groen Pact, dat tot doel heeft de Europese Unie tegen 2050 koolstofneutraal te maken, en de diverse externe beleidsmaatregelen van de Unie, waaronder handelsovereenkomsten. Op dit punt benadrukt de tekst van het Parlement het belang van eerlijke handelsregels: primaire en secundaire (gerecycleerde) grondstoffen die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan even ambitieuze normen voor de bescherming van de mensenrechten, de volksgezondheid en het milieu als die van de EU.

Lees het integrale rapport van het Europees Parlement op: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen