Menu
Verbod op producten gemaakt onder dwangarbeid

Verbod op producten gemaakt onder dwangarbeid

- Brussel
Sociale Zaken Duurzaamheid Armoede
1 min. leestijd

De Europese Commissie heeft op 14 september een wetsvoorstel voorgesteld om producten gemaakt onder dwangarbeid te verbieden op de EU-markt. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “In onze winkels is geen plaats voor producten gemaakt onder erbarmelijke en onveilige arbeidsomstandigheden. We moeten de Europese interne markt als hefboom gebruiken om onze waarden uit dragen. Dit is een volgende stap naar een duurzamer, eerlijker en socialer consumptiepatroon in de EU.”

Er zijn wereldwijd naar schatting 27,6 miljoen mensen, van wie 61 % vrouwen en meisjes, in dwangarbeid verzeild geraakt. De COVID-19-pandemie heeft deze situatie nog eens verergerd.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie pleit voor een verbod op alle producten, of ze nu worden vervaardigd in de EU of van elders worden ingevoerd. Het zal aan de overheden zijn om, via inspecties op basis van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, te bepalen of een product onder dwang is geproduceerd. Uiteindelijk zal het aan de douane zijn om de producten effectief in beslag te nemen en van de markt te halen.

Vraag van het Europees Parlement

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie volgt op uitdrukkelijke vraag van het Europees Parlement. Het Parlement keurde hierover in juni 2022 een resolutie goed. Cindy Franssen: “Ik roep mijn collega’s in het Parlement en de lidstaten op zo spoedig mogelijk een goed akkoord te onderhandelen. Dit verbod op producten uit dwangarbeid vormt een aanvulling op de eerder voorgestelde ontwerprichtlijn inzake zorgplicht - “due diligence” - en de herziening van richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering. Willen wij als Europese Unie onze waarden uitdragen dan moeten wij om onze interne markt duurzamer, eerlijker en socialer te maken het juiste voorbeeld geven.”

Het wetsvoorstel moet nog door de lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd.

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen