Menu
Europees Parlement vraagt EU-wetgeving voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Europees Parlement vraagt EU-wetgeving voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Volksgezondheid
4 min. leestijd

Het Europees Parlement heeft vrijdag een aantal maatregelen voorgesteld om een Europese Gezondheidsunie te vormen. ‘Health in all policies’ moet daarbij het uitgangspunt vormen, een aanpak gepromoot door de WHO om in alle relevante beleidsdomeinen gezondheidsbeleid te concretiseren. Eén van die concrete voorstellen is Europese wetgeving met minimumnormen voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg. “Deze wetgeving moet de veiligheid van de patiënt en degelijke arbeidsomstandigheden voor zorgkundigen centraal zetten.”

Cindy Franssen (CD&V): “De coronapandemie moet een gamechanger zijn voor onze visie op gezondheidszorg in de Europese Unie. Het is duidelijk dat we lessen moeten trekken uit de voorbije periode. Niet alleen voor een volgende crisis, maar ook structureel. Dit momentum moeten we aangrijpen om voor echte verandering te zorgen.”

"Het wordt tijd om het Europese schaalvoordeel uit te spelen door deskundigheid en middelen te poolen, en de Europese Unie in de cockpit te plaatsen bij een volgende volksgezondheidcrisis" Cindy Franssen

Het Europees parlement vraagt onder meer dat lidstaten dringend ‘stress tests’ van hun gezondheidssystemen zouden uitvoeren, om de zwaktes bij een mogelijke volgende crisis bloot te leggen. Op basis van die tests zou de Commissie een Europese Richtlijn moeten voorstellen over minimumnormen voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg. “De vraag van het parlement is duidelijk: Het beheer, de organisatie en de financiering van de zorgstelsels blijven taken van de lidstaten. Maar de richtlijn zou wel de veiligheid van de patiënt, degelijke werk- en arbeidsnormen voor gezondheidswerkers, en de Europese weerbaarheid tegen volksgezondheidscrises waarborgen”, licht Cindy Franssen toe. 

“We vragen de Commissie ook om welzijnsindicatoren en -streefcijfers, en voldoende financiering van de zorgstelsels door de lidstaten, op te nemen in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester. Een ‘economy off welbeing’ zet de mens centraal en ‘Health in all policies’ veronderstelt volksgezondheid als maatstaf in alle beleidsbeslissingen. Daar moeten we naartoe evolueren. Samenwerking moet het uitgangspunt zijn. Het wordt tijd om het Europese schaalvoordeel uit te spelen door deskundigheid en middelen te poolen, en de Europese Unie in de cockpit te plaatsen bij een volgende volksgezondheidscrisis”, besluit Cindy Franssen vastberaden. 

Achtergrondinformatie

Op vrijdag 10 juli neemt het Europees Parlement een resolutie aan onder de titel ‘Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor volksgezondheid na COVID-19’. Naast de bovenstaande besproken oproep voor een Europese gezondheidsunie en de Richtlijn over minimumnormen voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg, werden nog een aantal concrete voorstellen gelanceerd. 

  • Oprichten van een Europees gezondheidsresponsmechanisme (European Health Response Mechanism) dat in actie treedt bij een volgende volksgezondheidscrisis.
  • Focus op gezamenlijke openbare aanbestedingen voor vaccins en behandelingen, zodat lidstaten niet tegen elkaar worden uitgespeeld. 
  • Het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) herzien met een verhoogd budget, meer personeel en meer bevoegdheden. 
  • Werk maken van een Europese vaccinatiekaart.
  • Focus op preventie: tabak en alcohol, maar ook luchtvervuiling of blootstelling aan chemische stoffen. 
Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen