Menu
Internationale Dag voor Gezondheid en Veiligheid op het werk: op werkbezoek

Internationale Dag voor Gezondheid en Veiligheid op het werk: op werkbezoek

- Brussel
Kanker Sociaal Volksgezondheid
2 min. leestijd

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) riep 28 april uit tot de Internationale dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Vaak denken we dan aan de werkomstandigheden op bouwwerven, in fabriekshallen en ateliers of situaties in de transportsector.

Daarom vond ik het voor week nuttig om met een bezoek aan het AZ Sint-Lucas Gent de focus te verleggen naar de veiligheid- en gezondheidsuitdagingen voor werknemers op zorgwerkvloer. De gezondheid van werknemers die zorgen voor anderen, moet ook op onze aandacht kunnen rekenen!

Dit werd mij al duidelijk tijdens de debatten in het Europees Parlement die leidden tot het Europees Kankerplan.

Sommige noodzakelijke behandelingen of medicaties, de zgn. HMP’s (Hazardous Medicinal Products) kunnen paradoxaal genoeg een gevaar vormen voor het gezondheidspersoneel bij de voorbereiding of de toediening ervan. Bij een kankerbehandeling bijvoorbeeld worden immers gevaarlijke producten, meer bepaald cytotoxic, cytostatic en antineoplastic geneesmiddelen gebruikt. Deze kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid van medewerkers in het labo, de ziekenhuisapotheek of het verplegend personeel die deze geneesmiddelen moeten toedienen. Dankzij een recente herziening van de Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen schadelijke stoffen op de werkvloer, worden ook deze stoffen nu in rekening genomen. We vragen bijvoorbeeld dat er nieuwe aanbevelingen komen voor de bereiding en toediening van deze HMP’s en roepen op tot een betere opleiding.

Ik kreeg in het ziekenhuis een toelichting over de visie op de veiligheid en het welbevinden van de medewerkers. Ik werd rondgeleid in de radiologiebunker en de ziekenhuisapotheek waar de chemo’s voor kankertherapieën worden bereid. Ik kreeg ook toelichting van de preventieadviseur en de verantwoordelijke infectiepreventie.

Veiligheidsprocedures moeten zowel de patiënt als de medewerkers beschermen tegen stralingen of schadelijke stoffen. En dat begint al van bij de aankoop van chemische producten. De eerste vraag die wordt gesteld is: bestaat er een minder schadelijk alternatief dat dezelfde gezondheidseffecten kan hebben? Indien dit het geval is, wordt een bestelling geherdefinieerd.

Dit bevestigt mijn inschatting dat Europa de ingeslagen weg naar meer onderzoek en innovatie resoluut moet aanhouden.

Dankzij de aankoop van kleinere bidons van gevaarlijke stoffen vergemakkelijkt het ziekenhuis ook de verwerking ervan voor hun werknemers. Deze kleinere formaten zijn makkelijker te hanteren, wat de kans op ongelukken verkleint en de veiligheid verhoogt. Een makkelijke ingreep, die er kwam door te luisteren naar de betrokkenen op de werkvloer.

De bescherming van werknemers op de werkvloer gaat verder dan het voorkomen van ongelukken met schadelijke stoffen. Ik durf zeggen dat het AZ Sint-Lucas Gent hier een 360° of alomvattende aanpak heeft met ook veel aandacht voor het algemeen en mentaal welbevinden van haar medewerkers. Ik noteerde in dit verband een veiligheidsbeleid dat medewerkers voldoende comfort moet geven om ook bij problematisch gedrag van patiënten de noodzakelijke zorg te bieden. 

Verder was ik blij met de aandacht voor de moederschapsbescherming en de ruimte voor participatie en betrokkenheid. Dit laatste is een basisvoorwaarde die maakt dat medewerkers zich goed in hun vel kunnen voelen en weerbaar op de zorgwerkvloer staan. Wat bespreekbaar is, is ook makkelijker oplosbaar.

Dat het ziekenhuis ook een eigen green deal uitwerkte, is vooruitziend en geeft aan dat dit ziekenhuis haar maatschappelijke rol ruimer definieert dan uitsluitend het verlenen van zorg.

Het werd een leerrijk werkbezoek op deze Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen