Menu
Nieuw pakket aan maatregelen om sociale economie te stimuleren

Nieuw pakket aan maatregelen om sociale economie te stimuleren

- Brussel
Uitsluiting sociaal economie Arbeid
1,5 min. leestijd

Op 13 juni heeft de Europese Commissie nieuwe maatregelen voorgesteld ter ondersteuning van de sociale economie. In opvolging van het actieplan sociale economie uit 2021, wil de Commissie de Europese sociale economie verder aanzwengelen. Cindy Franssen: “De nieuwe maatregelen zijn een volgende stap om de sociale economie verder te laten groeien. Dit is belangrijk nieuws voor mensen die in de reguliere arbeidsmarkt, al dan niet tijdelijk, uit de boot dreigen te vallen.

De sociale economie staat voor 2,8 miljoen organisaties die samen 13,6 miljoen mensen, waarvan 750.000 in België, tewerkstellen. De Europese Commissie wil de sector verder laten groeien door allerhande maatregelen. Concreet springen twee initiatieven in het oog.

 Raadsaanbeveling om een gunstig regelgevingsklimaat voor de sociale economie te bevorderen

De Commissie stelt een raadsaanbeveling voor waarbij ze de lidstaten oproept om initiatieven te nemen. Een betere benutting van staatssteun ter ondersteuning van de sociale economie moet mogelijk zijn. Verder wil de Commissie dat bij het opstellen van overheidsopdrachten, meer rekening wordt gehouden met de sector en dat de toegang tot Europese fondsen wordt vergemakkelijkt. Tot slot stelt de Commissie een betere ondersteuning van werknemers in sociale ondernemingen voor via sociale dialoog en een gunstiger fiscaal beleid om de sociale economie te ondersteunen.

 Social Economy Gateway

Naast de raadsaanbeveling gericht aan de lidstaten, stelt de Europese Commissie zelf een “social economy gateway[1]” voor.  Dit is een centrale website die alle informatie over sociale economie bundelt, zoals Europese financiering, opleidingen en evenementen. 

Cindy Franssen: “Het belang van sociaal ondernemen in de samenleving neemt toe. Extra maatregelen om de sociale economie te laten groeien, kunnen een stimulans zijn voor meer sociale inclusie en duurzaamheid in onze maatschappij.”

“Ik kijk ook uit naar het resultaat van de onderhandelingen over de herziening van de uitzonderingsregels voor staatsteun, die eind 2023 aflopen. Een flexibelere regelgeving moet tegemoetkomen aan sociale ondernemingen met (deels) gesubsidieerde tewerkstelling van personen die niet of moeilijk aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit moet een stimulans geven aan hun werking en financiering.”

  Volgende stappen

De lidstaten zullen onderhandelen over het voorstel van de Commissie voor een raadsaanbeveling. Zodra het voorstel is aangenomen, wordt de lidstaten verzocht hun strategieën voor de sociale economie binnen 18 maanden goed te keuren of aan te passen. De lidstaten wordt ook gevraagd om “ambassadeurs van de sociale economie” aan te stellen.

 

[1] https://social-economy-gateway.ec.europa.eu/index_en

 

 

 

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen