Menu
Europees actieplan moet sociale economie boost geven

Europees actieplan moet sociale economie boost geven

- Brussel
Sociale Zaken
3 min. leestijd

De Europese Commissie heeft donderdag 9/12 het langverwacht actieplan voor sociale economie voorgesteld. Cindy Franssen: “De sociale economie telt in België 750.000 jobs en is ook in de hele EU een van de sterkst groeiende sectoren. Het is een cruciale sector voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt, al dan niet tijdelijk, uit de boot dreigen te vallen. Het Europees actieplan moet een boordnodige boost geven aan de sector.”

De Europese Commissie presenteerde op donderdag 12 december, na verschillende consultatierondes met de sector, een actieplan voor de sociale economie. Het plan maakt deel uit van het actieplan voor de implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, dat in maart werd voorgesteld. Het voorziet oa in een duidelijke Europese definitie van sociale economie, regels voor openbare aanbestedingen en staatssteun en tot slot een makkelijkere toegang tot Europese fondsen.  Cindy Franssen: “We zien dat sociale economie nog te vaak als een containerbegrip wordt gebruikt. Het bevat zowel sociale ondernemers als erkende sociale economie-ondernemingen zoals maatwerkbedrijven of het dienstenaanbod van de lokale diensteneconomie. Door een eenduidige definitie kunnen de sociale ondernemingen die zich inzetten voor de tewerkstelling van kwetsbare werknemers, makkelijker toegang krijgen tot overheidsopdrachten of Europese fondsen.”

De sector vertegenwoordigt 8% van het Europees BBP en 14 miljoen jobs. In België wordt het aantal op 750.000 jobs geschat. In de periode 2014-2020 werd 2,5 miljard euro aan Europese Fondsen geinvesteerd in de sociale economie. De Commissie engageert zich in het plan tot een forse verhoging van deze middelen via oa het vernieuwde ESF+. Ook de lidstaten zullen hun steentje kunnen bijdragen via de cohesiefondsen en  het Europese herstelfonds.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Door de snelle groei van de sector en het toenemend belang van sociaal ondernemen in de samenleving, was er nood aan een herziening van de bestaande Europese regelgeving. De sector was al langer vragende partij voor een aanpassing van de Europese regels inzake openbare aanbestedingen en staatssteun. De Europese Commissie zal de huidige uitzonderingsregels voor staatsteun, die in 2023 aflopen, herbekijken. Ze wil zo tegemoet komen aan sociale ondernemingen met (deels) gesubdieerde tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.. Dit moet een stimulans geven aan hun werking en financiering.

De Europese Commissie wil ook verder inzetten op sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen om de sociale economie te stimuleren. Cindy Franssen: “ De openbare aanbestedingen in de EU staan voor 14% van het Europees BBP. Dit is een belangrijke tool om de sociale doelstellingen uit de Europese Sociale Pijler te behalen.”

In Vlaanderen zijn er, naast de sociale ondernemers, ongeveer 29.000 doelgroepwerknemers verdeeld over 156 maatwerkbedrijven, 178 bedrijven in de lokale diensteneconomie en 80 bedrijven in de arbeidszorg. “Dankzij deze duurzame jobs kunnen mensen, die vaak in de reguliere arbeidsmarkt niet aan bod komen, op een zinvolle en volwaardige manier meedraaien in onze samenleving. Dit actieplan moet een boost geven aan de sector.”

Het actieplan zal de komende maanden verder besproken worden in het Europees Parlement.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen