Menu
EU bereikt akkoord over strengere duurzaamheidsregels

EU bereikt akkoord over strengere duurzaamheidsregels

- Brussel
Sociale Zaken Klimaat
2 min. leestijd

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn duurzaamheidsrapportage. Het doel is dat bedrijven meer gerichte, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie delen als basis voor duurzame besluitvorming. Cindy Franssen, Europees Parlementslid, reageert tevreden: “Het bereikte akkoord is een belangrijke stap voorwaarts omdat elke beslissing die een grote onderneming neemt, niet alleen impact heeft op de bedrijfsresultaten maar ook op mens, milieu en samenleving.”

Sinds 2017 bestond er al een algemene verplichting voor Europese bedrijven, met meer dan 500 werknemers, om te rapporteren over ecologische en sociale aspecten, de eerbiediging van de mensenrechten en de strijd tegen corruptie. Het akkoord voorziet in een uitbreiding van de rapportageverplichting naar bedrijven van meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro.

Verder moeten bedrijven de informatie waarover gerapporteerd moet worden beter specificeren, beter vergelijkbaar en toegankelijker maken. Dit moet de leesbaarheid en de herkenbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving vergemakkelijken.

Cindy Franssen: “De uitvoering van de vorige richtlijn bleek te vaak dode letter. Sommige bedrijven rapporteerden plichtsbewust en waarheidsgetrouw, andere bedrijven rapporteerden niet of enkel wat ze wilden. Met de nieuwe richtlijn willen we de transparantie verhogen en het makkelijker maken voor de consument om de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven te kennen.”

Het bereikte akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. Na deze goedkeuring hebben de lidstaten 18 maanden om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

“De nieuwe richtlijn ligt in lijn met andere Europese initiatieven, zoals de ontwerprichtlijn inzake “due diligence”, die in februari werd voorgesteld door de Europese Commissie. Dit wetgevend initiatief, dat de komende maanden in het Europees Parlement wordt besproken, verplicht bedrijven tot het beschermen van de mensenrechten en het milieu in hun hele waardeketen.” “Het is duidelijk dat Europa sterk inzet op een duurzame en sociale klimaattransitie en greenwashing een halt toeroept.”

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen