Menu
Versterkte jongerengarantie tegen jeugdwerkloosheid na corona

Versterkte jongerengarantie tegen jeugdwerkloosheid na corona

4 min. leestijd

Het Europees Parlement stemde donderdag een resolutie voor een vernieuwde en versterkte jongerengarantie. Deze jongerengarantie werd in 2013 in het leven geroepen als antwoord op de hoge jeugdwerkloosheid in Europa na de economische crisis van 2008. In juni 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel om deze aan te passen, waarop het Parlement nu ook haar standpunt inneemt. Cindy Franssen (CD&V) onderhandelde mee aan de tekst: “Nu Europa door de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog gaat, ben ik ervan overtuigd dat deze versterkte jongerengarantie van cruciaal belang wordt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.”

In 2013 werd de jongerengarantie in het leven geroepen als antwoord op de hoge jeugdwerkloosheid in Europa na de economische crisis van 2008. “De jongerengarantie is een politiek engagement waarbij de lidstaten zich ertoe verbinden om jongeren van 15 tot 24 jaar een baan, een nieuwe opleiding of een stage aan te bieden, binnen de vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen”, licht Cindy Franssen toe.

“De jongerengarantie heeft mooie resultaten geboekt. Sinds 2014 hebben jaarlijks ruim 5 miljoen jongeren zich opgegeven voor de jongerengarantie, waarvan ruim 3,5 miljoen een aanbod voor werk, opleiding, stage of leerlingplaats hebben geaccepteerd. De Europese jeugdwerkloosheid is gedaald van 24% in 2013 tot 14% in 2019 en het percentage 15- tot 24-jarigen die geen job hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET’s), is gedaald van 13,2% in 2012 tot 10,3% in 2018.”

Toch kende het systeem nog wat kinderziektes. Om hieraan tegemoet te komen, doet het Europees Parlement nu enkele voorstellen. “De leeftijdsgrens wordt in de vernieuwde jongerengarantie opgetrokken naar 29 jaar. Zeker na deze coronapanedemie moeten we onze jongeren zoveel mogelijk beschermen. Daarom pleit ik, samen met mijn collega”s, voor hogere kwaliteitscriteria voor het aanbod in lijn met de Europese Pijler van Sociale Rechten, de Green Deal en de digitale transformatie. We zetten ook in op een betere monitoring van de jongeren, meer aanbod voor kansengroepen en een versterking van de samenwerking tussen de aanbieders van de jongerengarantie en de sociale partners”, zegt Cindy Franssen.

Doordat de middelen voor de jongerengarantie zullen worden geïntegreerd in het vernieuwde Europees Sociaal Fonds (ESF+), en daarom ondergesneeuwd dreigden te geraken, vraagt het Parlement dat alle lidstaten 3% van hun ESF+ middelen investeren in jeugdwerkloosheid. Lidstaten die boven het EU gemiddelde zitten inzake NEET’s of boven de 15% NEET’s zitten, moeten 15% van hun ESF+ middelen besteden aan de jongerengarantie. Cindy Franssen: “Op die manier verzekeren we dat de aanpak van jeugdwerkloosheid een belangrijke prioriteit blijft in alle EU-lidstaten en dat geen jongeren uit de boot vallen.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen