Menu
Akkoord over betere sociale bescherming platformwerkers

Akkoord over betere sociale bescherming platformwerkers

sociaal economie

Akkoord over betere sociale bescherming platformwerkers

Europese onderhandelaars bereikten een akkoord over betere arbeidsomstandigheden voor platformwerkers. Cindy Franssen, lid van de commissie sociale zaken en tewerkstelling: “In de EU werken 28 miljoen werknemers voor online platformen zoals Uber, Deliveroo of Bolt. Naar schatting opereren ongeveer 5,5 miljoen van hen momenteel als schijnzelfstandigen. De nieuwe richtlijn voorziet in de herclassificatie van de platformwerkers met omgekeerde bewijslast, wat moet zorgen voor een betere sociale bescherming.

De voorbije waren er in de EU meer dan 100 rechtszaken over schijnzelfstandigheden van platformwerkers door een gebrek aan duidelijke regelgeving.  Het Europees Parlement ijvert daarom al langer voor een duidelijk en beter sociaal statuut voor de miljoenen bezorgers. Om dat kracht bij te zetten, keurde het eerder in in 2021 al een rapport goed.

Het nieuwe akkoord voorziet een vermoeden van arbeidsrelatie en identificeert daarom 5 criteria.  Als er aan 2 van de 5 criteria wordt voldaan, staat de platformwerker automatisch geregistreerd als werknemer. Een omgekeerde bewijslast moet zorgen voor een betere bescherming van de platformwerkerzonder een obstakel te vormen voor de “traditionele” zelfstandigen of freelancers, die hun werkzaamheden vanzelfsprekend kunnen blijven uitvoeren.

Sociale bescherming

Cindy Franssen: “Voor miljoenen platformwerkers is dit een grote stap vooruit. Zij zullen met deze nieuwe regels recht hebben op de sociale bescherming die ze verdienen; betaald verlof, gegarandeerde rustpauzes, (minstens) een minimumloon, opbouw van pensioenrechten, moederschaps- of vaderschapsverlof, ...”

Het akkoord pakt daarnaast ook de dictatuur van algoritmen aan, die de jobinhoud en de opdrachten van medewerkers te vaak veranderen. Het gebruik ervan zal transparanter, betrouwbaarder en ethischer worden.”

Cindy Franssen: “Zo is dit een evenwichtig akkoord dat zal leiden tot een gelijker speelveld voor de digitale platformen die inzetten op eerlijke arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden.”

Volgende stappen

Dit akkoord zal nu aan het Europees Parlement en de lidstaten worden voorgelegd. Van zodra het akkoord kan worden goedgekeurd, hebben de lidstaten maximum twee jaar tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen