Menu
Meer dan 20 miljoen Europese werkenden leeft onder armoedegrens

Meer dan 20 miljoen Europese werkenden leeft onder armoedegrens

- Brussel
Sociale Zaken
3 min. leestijd

Het Europees Parlement heeft dinsdag een rapport goedgekeurd over het verminderen van ongelijkheden met een focus op inkomensongelijkheid. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de armoede onder werkenden nog is toegenomen de laatste 10 jaar.  Ik vraag de Europese Commissie om zo snel mogelijk met maatregelen te komen.”

Cindy Franssen reageert: ““Een job is de beste garantie om uit de armoede te blijven”. Dit verklaarde Juan Somavi, de topman van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), in 2003. De meest recente cijfers van Eurostat stellen echter dat meer dan 20 miljoen Europese werknemers, inclusief 230.000 Belgen, in 2018 een armoederisico liep. Dit aantal zal de komende jaren door de gevolgen van de coronacrisis en door de toename van nieuwe onbeschermde precaire jobs, zoals platform werknemers, jammer genoeg alleen maar stijgen.”

Europees Parlementslid Franssen: “In tegenstelling tot de vorige financiële crisis, moeten we dit momentum aangrijpen om na te denken over de toekomst van onze jobs. Meer dan ooit heeft deze gezondheidscrisis ons geleerd dat we - in lijn met de SDGs van de VN en de Europese Pijler van Sociale Rechten - moeten inzetten op kwaliteitsvolle jobs aan waardige arbeidsvoorwaarden. Onze werknemers verdienen een eerlijk inkomen en hebben recht op een werkomgeving waar de bescherming van hun gezondheid en veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor hebben we nood aan een sterke betrokkenheid van de sociale partners.”

“Een job is de beste garantie om uit de armoede te blijven” Juan Somavi (ILO)

Franssen verzoekt de Europese Commissie dan ook om zo spoedig mogelijk met concrete initiatieven te komen om deze ongelijkheid aan te pakken. “Ik steun alvast het voorstel van de Commissie over fatsoenlijke minimumlonen dat binnenkort zal besproken worden in het Europees Parlement. Verder plant de Commissie een actieplan voor de implementatie van de sociale pijler waarbij principe 6 voorziet in een aanpak van armoede onder werkenden. Ten slotte, werkt de Commissie aan een initiatief om de sociale bescherming van platformwerknemers te verbeteren. Al te vaak balanceren platformbedrijven zoals Uber of Deliveroo op de wetteljke grens. Eventuele schijnzelfstandigheid leidt tot onvoldoende sociale bescherming,  uitholling van de arbeidswet en een groter armoederisico van haar werknemers.”

Achtergrondliteratuur:

RAPPORT "ONDERZOEK NAAR DE WERKOMSTANDIGHEDEN VAN PLATFORMWERKERS"

https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/rapport-onderzoek-naar-werkomstandigheden-van-platformwerkers 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen