Menu
Groen licht voor bijzondere commissie in de strijd tegen kanker

Groen licht voor bijzondere commissie in de strijd tegen kanker

Kanker
3 min. leestijd

Het Europees parlement heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de oprichting van een bijzondere commissie in de strijd tegen kanker. “Jaarlijks worden in de EU 3,5 miljoen kankerdiagnoses gesteld en sterven 1,3 miljoen Europeanen aan deze verschrikkelijke ziekte. De oprichting van een bijzondere commissie is een ambitieuze en cruciale stap om deze cijfers de komende jaren drastisch naar beneden te halen”, zegt Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V). 

Cindy Franssen is verheugd met de oprichting van deze bijzondere commissie, die een mandaat krijgt voor één jaar: “Kanker treft ieder van ons, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met deze tijdelijke commissie willen we in het komende jaar onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze vreselijke ziekte aan te pakken en het toekomstige EU-beleid drastisch te versterken. Studies tonen aan dat als we nu niets doen, het aantal kankergevallen zal verdubbelen tegen 2035. De komende jaren zijn dus cruciaal, als we de strijd tegen kanker willen aangaan.”

Voor Cindy Franssen moet preventie centraal staan: “Omdat heel wat kankers vermeden kunnen worden, moeten we ten volle inzetten op preventie door middel van een gezonde leefomgeving - zowel thuis als op de werkplek -, gezonde voeding en het terugdringen van het gebruik van alcohol en van tabak. Er is nood aan een alomvattende strategie die de EU-burgers beschermt tegen milieuverontreinigende stoffen zoals hormoonverstoorders en andere kankerverwekkende stoffen.”

"Voor mij moet er ook speciale aandacht gaan naar AYA’s -  adolescenten en jongvolwassenen - omwille van de specifieke vragen en noden waar zij mee geconfronteerd worden. Zij hebben nood aan een gepaste, gespecialiseerde en leeftijdsspecifieke behandeling" Cindy Franssen

"In de bijzondere commissie zullen ook screening, diagnose, onderzoek en innovatie centraal staan. Verder ligt de nadruk op toegankelijke en betaalbare medicijnen en behandelingen, eHealth en samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten. Voor mij moet er ook speciale aandacht gaan naar AYA’s -  adolescenten en jongvolwassenen - omwille van de specifieke vragen en noden waar zij mee geconfronteerd worden. Zij hebben nood aan een gepaste, gespecialiseerde en leeftijdsspecifieke behandeling. Het is de bedoeling dat de bijzondere commissie concrete aanbevelingen formuleert die dan kunnen uitmonden in concrete wetgeving. Bij alles wat we doen moet de patiënt centraal staan”, aldus Cindy Franssen.

Deze week werd enkel gestemd over de oprichting en het mandaat van de commissie. In de plenaire sessie van juli zal gestemd worden over welke Europarlementsleden gaan zetelen. 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen