Menu
Groen licht voor betere bescherming 4,3 miljoen werknemers

Groen licht voor betere bescherming 4,3 miljoen werknemers

Kanker Gezondheid Werk Gezondheid op de werkvloer Volksgezondheid

Groen licht voor betere bescherming 4,3 miljoen werknemers

Vandaag bereikten de Europese onderhandelaars een akkoord over de  herziening van de richtlijn uit 2004 om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te beperken. Cindy Franssen, die de onderhandelingen voerde namens de Europese Volkspartij: “Elk jaar sterven in de EU meer dan 100.000 werknemers aan werkgerelateerde kanker. Met de herziening van lood- en diisocyanatenwaardes verbeteren we de bescherming van meer dan 4,3 miljoen Europese werknemers.”

De Europese Commissie lanceerde in februari 2023 een voorstel voor nieuwe grenswaarden tegen de blootstelling aan twee kankerverwekkende stoffen: lood en diisocyanaten. Het compromisakkoord van vandaag voorziet een loodwaarde die tot wel vijf keer lager ligt dan de huidige limiet, die reeds dateert uit 1982. Via een tweetrapssysteem wordt de huidige waarde eerst verlaagd van 70 microgram/100ml naar 30 microgram. Vanaf 2029 daalt die naar 15 microgram. Voor diisocyanaten ligt er vandaag voor het eerst een limietwaarde vast. Die gaat van 20 microgram/m³ naar 12 microgram/m³ tegen 2029.

Het akkoord voorziet ook in verplichte medische opvolging voor werknemers die worden blootgesteld aan lood en betere opleiding en sensibilisering van de gezondheidseffecten voor werknemers, in het bijzonder voor vrouwen.

Cindy Franssen: “Ik ben tevreden met het bereikte akkoord, dat inzet op de laagst mogelijke loodwaardes en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen niet ondermijnt. Naast de verlaagde loodwaardes, wordt de richtlijn kankerverwekkende stoffen ook verder uitgebreid met onder meer hormoonverstorende stoffen. Daarnaast komen er initiatieven voor een betere bescherming van brandweerlieden tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.  Het akkoord zet ook in op extra maatregelen tegen het zogenaamde cocktaileffect. Dat ontstaat bij blootstelling aan verschillende kankerverwekkende substanties.”

Er is ook een oplossing gevonden voor werknemers die historisch hoge loodwaardes in hun bloed hebben. Zij zullen, via specifieke maatregelen als medische begeleiding en extra hygiënemaatregelen, worden begeleid naar nieuwe, veilige limieten. Zo dreigen ze niet langer slachtoffer te worden van de totaal gedateerde waardes uit het verleden.

Cindy Franssen: “Dit akkoord ligt in lijn met andere dossiers die ik de voorbije jaren meeonderhandelde: de asbestrichtlijn, de vierde herziening van de richtlijn kankerverwekkende stoffen en het rapport met aanbevelingen in de strijd tegen kanker. Het Europees Parlement heeft deze legislatuur bewezen dat de strijd tegen kanker en gezondheid op de werkvloer een absolute topprioriteit is. In de lijst van de 50 meest kankerverwekkende stoffen zijn er nu 30 substanties waarvan de limietwaarde de voorbije jaren naar een veiligere waarde werd aangepast. Het werk is evenwel nog niet af, Ik reken op de Europese Commissie om zo spoedig mogelijk met een nieuwe herziening te komen. Zoals voor kobalt. Zodat dit nog kan aanvangen tijdens het Belgisch voorzitterschap in het voorjaar van 2024.

Volgende stappen

Dit akkoord zal nu aan het Europees Parlement en de lidstaten worden voorgelegd. Van zodra het akkoord kan worden goedgekeurd, hebben de lidstaten maximum twee jaar tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen