Menu
Nieuwe stap in Europese aanpak asbestproblematiek

Nieuwe stap in Europese aanpak asbestproblematiek

- Brussel
Kanker Volksgezondheid
1 min. leestijd

De Europese Commissie stelt een plan voor om Europa asbestvrij te maken, als antwoord op het ambitieus rapport dat het Europees Parlement eerder goedkeurde. Het vandaag voorgestelde plan volgt het Parlement gedeeltelijk. Cindy Franssen vindt dit een eerste stap maar wil de lat hoog houden: ”In volle energiecrisis worden mensen aangemoedigd hun woningen te renoveren. Die renovatiegolf moet hand in hand gaan met een veilige verwijdering van het asbest uit die gebouwen.”

Jaarlijks sterven 88.000 Europeanen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. De meeste lidstaten hebben het gebruik van asbest in de jaren negentig al verboden en sinds 2005 is er een algemeen Europees verbod. Toch werken en wonen we nog steeds in gebouwen waar nog massa’s asbest in verwerkt is. In Vlaanderen alleen al zou het gaan om 2,3 miljoen ton, blijkt uit cijfers van 2019.

Franssen: “Asbestverwijdering is actueler dan ooit: Om de energieuitgaven te verminderen en de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken, wordt er sterk ingezet op de renovatie van gebouwen. In een groot deel van die gebouwen is echter nog asbest aanwezig. We streven er in de Europese Unie naar om tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren. Indien dit niet veilig wordt verwijderd, kan er de komende jaren ontzettend veel asbeststof vrijkomen in de lucht. Daardoor zal het aantal asbestgevallen en ziekten nog verder toenemen.”

Ambitieus rapport van het Europees Parlement

Vorig jaar keurde het Europees Parlement een ambitieus rapport goed met concrete maatregelen om Europa asbestvrij te maken, zoals een grenswaarde voor de blootstelling van werknemers aan asbest die 100 keer lager ligt dan de huidige limiet. Maar ook een asbestinventarisattest bij verkoop of verhuur van een gebouw, de verplichte asbestverwijdering bij renovatiewerken en een betere erkenning van asbest als beroepsziekte.  Asbest is in België al erkend als beroepsziekte. Het rapport pleitte echter om ook de administratieve procedure voor slachtoffers te vergemakkelijken en pleitte voor een omgekeerde bewijslast als er een duidelijke aanwijzing is van asbestblootsteliing.

Het vandaag door de Commissie voorgestelde plan omvat onder andere een verlaging van de grenswaarde voor de blootstelling van asbest aan werknemers, die 10 keer lager ligt dan de huidige limiet. Het plan belooft ook om in 2023 met een herziening te komen van de Europese afvalwetgeving en een wetgevend initiatief voor te stellen rond de screening en registratie van asbest in gebouwen.

Cindy Franssen: “Het is positief dat de Commissie eindelijk actie onderneemt om asbest aan te pakken. Het Commissievoorstel zal nu behandeld worden door het Parlement en de lidstaten. Maar het is duidelijk dat het ambitieniveau van het Parlement hoger ligt en dat er nog stevig onderhandeld zal mogen worden om tot een effectief asbestverwijderingsplan te komen.” 

“We mogen het momentum van de renovatiegolf niet verliezen en onze rug niet toekeren naar de 88.000 Europese gezinnen die jaarlijks een familielid verliezen. De tijd is gekomen om ons voor eens en altijd te ontdoen van de duistere erfenis van asbest.”

Waarom hebben we nieuwe EU-wetgeving tegen asbest nodig?

https://www.knack.be/nieuws/waarom-we-nieuwe-eu-wetgeving-tegen-asbest-nodig-hebben/

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen