Menu
België stijgt naar vijfde plaats op Europese gendergelijkheidsindex

België stijgt naar vijfde plaats op Europese gendergelijkheidsindex

Vrouwen Gendergelijkheid Gelijke kansen Europese Unie

België stijgt naar vijfde plaats op Europese gendergelijkheidsindex

Vandaag maakte het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) de resultaten van haar jaarlijkse gendergelijkheidsindex bekend. België scoort daarop 3,3 punten beter dan vorig jaar, zo stijgt ons land van de achtste naar de vijfde plaats op de Europese ranking. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het is duidelijk dat België en Europa de voorbije jaren serieuze stappen hebben gezet op vlak van gendergelijkheid. Toch ligt er nog heel wat werk op de plank, vooral op vlak van gendergerelateerd geweld.

Elk jaar krijgen EU-lidstaten en de EU in haar geheel een beoordeling om na te gaan in hoeverre gendergelijkheid is bereikt. De index werkt met een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor volledige ongelijkheid en 100 voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zweden blijft onmiskenbaar het meest gendergelijke land in Europa met 82,2 punten, gevolgd door Nederland (77,9) en Denemarken (77,8). België staat met 76 punten op een verdienstelijke vijfde plaats. Het Europees gemiddelde steeg van 68 naar 70,2 punten (7,1 punten meer dan in 2010). Roemenië sluit de rangen met 56,1 punten.

De Belgische gender loonkloof halveerde van 10% naar 5%[1] tussen 2010 en 2021. Vrouwen verdienen dus nog steeds 5% minder dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk.

Cindy Franssen: “De voorbije jaren hebben zowel de federale regering als de Europese Unie verschillende maatregelen genomen om gendergelijkheid te verbeteren. De daling van de loonkloof is grotendeels te danken aan de federale loonkloofwet van 2012. Dit jaar werd in maart ook de Europese richtlijn rond loontransparantie goedgekeurd. Zo scheppen we meer duidelijkheid over de verschillende loonniveaus en kunnen we het probleem op Europees niveau aanpakken. De lidstaten moeten de nieuwe regels ten laatste tegen 2025 omzetten naar nationale wetgeving. Verder keurde de EU vorig jaar de richtlijn voor meer vrouwen in raden van bestuur goed. Het verheugt me dat al deze maatregelen vruchten beginnen a te werpen.

Gendergerelateerd geweld

Vanwege een gebrek aan beschikbare data kreeg ons land, net als de andere lidstaten, geen score over de aanpak van gendergerelateerd geweld.

Cindy Franssen: “De weinige gegevens die er zijn, werken niet bemoedigend. Volgens het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) krijgt één op de drie vrouwen in de EU te maken met fysiek en/of seksueel geweld. Het is duidelijk dat we op vlak van geweld op vrouwen dringend een tandje moeten bij steken. Ik roep de onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten op om de onderhandelingen over de Europese richtlijn inzake gendergerelateerd geweld spoedig af te ronden.”

De volledige gendergelijkheidsindex is terug te vinden via de volgende link: https://eige.europa.eu/gender-equality-index

 

[1] https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/eustrat_epsr_eoalm_gelm__tesem180/datatable

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen