Menu
EU wil meer gendergelijkheid in raden van bestuur

EU wil meer gendergelijkheid in raden van bestuur

Gelijke kansen Arbeid
3 min. leestijd

Na 10 jaar hebben het Europees Parlement en de lidstaten afgelopen nacht een akkoord bereikt over  de richtlijn voor meer vrouwen in raden van bestuur. Cindy Franssen, die deel uitmaakt van de Commissie Vrouwenrechten: “Ik ben heel tevreden dat er na meer dan 10 jaar eindelijk een akkoord is bereikt voor meer vrouwen in raden van bestuur. Vanaf 1 juli 2026 moet minstens 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursleden van raden van bestuur of minstens 33 procent van de volledige raad van bestuur vrouw zijn.”

In november 2012 werd de ontwerprichtlijn voorgesteld door de Europese Commissie. Nadat het dossier vele jaren geblokkeerd zat in de Raad, is er afgelopen nacht eindelijk een compromis bereikt. Een belangrijk speerpunt van Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen wordt hiermee gerealiseerd.

Cindy Franssen: “De Europese richtlijn laat de keuze aan de lidstaten: ofwel 40% van de niet-uitvoerende bestuursleden, ofwel 33% van de leden in de volledige raad van bestuur moeten vrouw zijn.”

Impact voor België

België heeft sinds 2011 nationale wetgeving die voorziet in meer gendergelijke vertegenwoordiging in raden van bestuur, zowel voor beursgenoteerde- als overheidsbedrijven. De wet voorziet in een vertegenwoordiging van minstens 33% van het andere geslacht.

Cindy Franssen: “In een ideale wereld zijn quota overbodig, maar we zien dat ze werken. Zo is er sinds de invoering van de quotawet van 2011 een duidelijke verbetering. In 2020 was voor het eerst meer dan een derde van het totale aantal leden van de raad van bestuur een vrouw. Tien jaar geleden was dat minder dan 10%.”

“We zien echter dat vervrouwelijking niet wordt doorgetrokken op directieniveau. Daar is nog slechts 14 procent van de bestuurders een vrouw, waarvan 3% vrouwelijke CEO's. Dat is amper beter dan tien jaar geleden, toen 10 procent van de bestuurders een vrouw was. Het is duidelijk dat we op dit vlak nog een tandje moeten bijsteken.“

De lidstaten hebben 2 jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen