Menu
België negende op Europese index voor gendergelijkheid

België negende op Europese index voor gendergelijkheid

Gelijke kansen
3 min. leestijd

België eindigt op de negende plaats in de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). “Met een score van 71,4 op 100 scoort België niet slecht, maar is er nog ruimte voor verbetering. Op de domeinen ‘geld’ en ‘gezondheid’ scoort ons land goed, maar op domeinen als ‘macht’ en ‘tijd’ is er nog heel wat progressie mogelijk”, aldus Cindy Franssen, lid van de commissie gendergelijkheid in het Europees Parlement.

Elk jaar worden de EU-lidstaten en de EU in haar geheel beoordeeld om na te gaan in hoeverre gendergelijkheid is bereikt. De index werkt met een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor volledige ongelijkheid en 100 voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. “Dit jaar eindigt België op de negende plaats op deze index, een plaatsje minder goed dan vorig jaar. In vergelijking met 2010 zijn we vier plaatsen gezakt. Zweden, Denemarken en Frankrijk bezetten net als vorig jaar de top 3. Globaal bekeken haalt de Europese Unie een score van 67,9 wat bewijst dat er nog werk aan de winkel is om volledige gendergelijkheid te bekomen.”

"De Belgische quotawet heeft zijn effect niet gemist. Toch scoort België in het domein ‘macht’ maar 47,9 op 100, wat bewijst dat er nog stappen moeten worden gezet. Europees ligt er alvast een voorstel op tafel dat in alle beursgenoteerde bedrijven minstens 40% vrouwen wil in de raden van bestuur." Cindy Franssen

België scoort het best in de domeinen ‘geld’ en ‘gezondheid’. De grootste progressie in vergelijking met de scores uit 2010 bevindt zich op vlak van ‘macht’. “Het aantal vrouwelijke ministers en parlementsleden is de afgelopen jaren toegenomen. In het subdomein economische macht is de grootste verbetering te merken. Tussen 2010 en vandaag is het aantal vrouwen in raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven bijna verviervoudigd. De Belgische quotawet heeft zijn effect niet gemist. Toch scoort België in het domein ‘macht’ maar 47,9 op 100, wat bewijst dat er nog stappen moeten worden gezet. Europees ligt er alvast een voorstel op tafel dat in alle beursgenoteerde bedrijven minstens 40% vrouwen wil in de raden van bestuur”, zegt Cindy Franssen.

Dit jaar lag de focus van de gendergelijkheidsindex specifiek op digitalisering: “Op vlak van digitale vaardigheden scoort België vrij goed, maar bij het aantal ICT-specialisten is de genderongelijkheid zeer groot. Amper 12% van de afgestudeerden met een ICT diploma zijn vrouwen, en ook bij andere STEM vakken (21% vrouwen) is het verschil groot. De genderloonkloof in de ICT wereld is in België wel beperkt.”

Geweld op vrouwen is niet opgenomen in de index: “Het is betreurenswaardig dat het domein ‘geweld’ niet is opgenomen, bij gebrek aan up-to-date data. Er is onvoldoende cijfermateriaal om geweld op vrouwen in kaart te brengen. Eurostat werkt momenteel aan een grote Europese studie en ook EIGE zelf werkt aan extra cijfers rond partnergeweld, verkrachting en femicide. Het is wachten tot de gendergelijkheidsindex van 2024 om hier een duidelijk zicht op te krijgen. Er is dringend nood aan recente en uitgesplitste data om een daadkrachtig beleid uit te zetten tegen geweld op vrouwen. Binnenkort stemmen we in het Europees Parlement over de strategie voor gendergelijkheid, die hiertoe ook uitdrukkelijk oproept”, besluit Cindy Franssen.

De volledige gendergelijkheidsindex is hier terug te vinden: https://eige.europa.eu/gender-equality-index

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen