Menu
Ambitieus EU4Health voor een toekomstgerichte Europese gezondheidszorg

Ambitieus EU4Health voor een toekomstgerichte Europese gezondheidszorg

Volksgezondheid
4 min. leestijd

Op vrijdag 13 november zette het Europees Parlement de krijtlijnen uit voor het nieuwe Europees gezondheidsprogramma ‘EU4Health’. Cindy Franssen, Europees Parlementslid voor CD&V: “In de nasleep van de eerste golf van de coronacrisis lanceerde de Europese Commissie een volledig apart budgetprogramma voor gezondheidszorg. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de Europese instellingen zo hard willen inzetten op gezondheidszorg. We moeten dit moment grijpen en de juiste klemtonen leggen om de verschillende gezondheidssystemen in de lidstaten weerbaar en toekomstgericht te maken.”

Cindy Franssen is tevreden met de goedgekeurde tekst: “Het voorstel van de Commissie kon eerder al op mijn applaus rekenen, maar nu heeft ook het Parlement haar speerpunten naar voren geschoven: extra investeringen in gezondheidssystemen, ‘health in all policies’ en een versterkte rol voor het Europees geneesmiddelenagentschap en het Europees agentschap voor ziektepreventie- en bestrijding. Een sterkere Europese Unie op vlak van gezondheidszorg is een echte gamechanger.”

Cindy Franssen: "Voor mij legt deze tekst  cruciale klemtonen: meer focus op preventie, het promoten van een gezonde levensstijl en het terugdringen van sociale ongelijkheden in de gezondheidszorg"

“Voor mij legt deze tekst  cruciale klemtonen: meer focus op preventie, het promoten van een gezonde levensstijl en het terugdringen van sociale ongelijkheden in de gezondheidszorg”, gaat Cindy Franssen verder. “Ook het inzetten op innovatie en de digitalisering (e-Health), gecombineerd met digitale geletterdheid in de gezondheidszorg, wordt belangrijk. Als EVP-coordinator voor de bijzondere commissie kankerbestrijding ben ik bovendien uitermate tevreden dat er expliciet ingezet wordt op de strijd tegen kanker en het samengaan met het ‘Europe’s Beating Cancer Plan’, dat in december wordt voorgesteld. Tenslotte is er ook een sterke nadruk op het wegwerken van geneesmiddelentekorten, wat een belangrijke uitdaging wordt de komende jaren.”

Met deze tekst bepaalt het Europees Parlement haar prioriteiten, maar hier hoort natuurlijk ook een budget bij als onderdeel van de meerjarenbegroting van de Unie. Het originele commissievoorstel voor EU4Health bedroeg 9.4 miljard euro, maar dat werd door de lidstaten aanvankelijk ontmanteld tot 1.7 miljard euro. Toch is Cindy Franssen voorzichtig positief: “De onderhandelingen over de begroting hebben het voorlopige finale bedrag op 5.1 miljard euro teruggebracht. In vergelijking met het vorig EU-budget, toen maar 450 miljoen was uitgetrokken voor gezondheidzorg, is dat een stevig bedrag, waarmee we de gezondheidszorg in de Europese Unie aanzienlijk kunnen versterken.”

Voor Cindy Franssen kadert EU4Health in een bredere discussie op het Europees niveau: “In haar State of the Union liet Ursula Von der Leyen al optekenen dat ze werk wil maken van een Europese gezondheidsunie. Dit programma is daartoe slechts een eerste stap, maar wel belangrijk. In het kader van de conferentie over de toekomst van Europa die binnenkort van start gaat, moeten we de bevoegdheden van onze Europese Unie op vlak van gezondheidszorg grondig onder de loep durven te nemen. Na deze coronacrisis en het lappendeken aan verschillende nationale maatregelen dringt de vraag zich op of we geen nood hebben aan meer Europese bevoegdheden die de EU onmiddelijk in de cockpit plaatsen in een grensoverschrijdende gezondheidscrisis. Woensdag laatstleden heeft de Commissie alvast een stap in de goede richting gezet en een aantal initiatieven voorgesteld.”, besluit Cindy Franssen.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen