Menu
Mijn gedachten op deze Nationale Vrouwendag

Mijn gedachten op deze Nationale Vrouwendag

- Brussel
Vrouwen Gendergelijkheid
1,5 min. leestijd

Roberta Metsola, Parlementsvoorzitter, Ursula Von der Leyen, Commissievoorzitter, en Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank. Drie topvrouwen in drie topfuncties. Zij maken mee waar wat we op vele domeinen willen realiseren. En laten we even chauvinistisch zijn: met de benoeming van partijgenote Nicole De Moor tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie telt de Belgische regering meer vrouwen dan mannen.   

Op deze Nationale Vrouwendag mogen we dit met fierheid onderstrepen.  

Hier gaat het om publiek zichtbare functies. De camera’s staan constant op hen gericht. Ik wil de vele vrouwen die intussen aan de weg hebben getimmerd naar hun rechtmatige plaats en die met trots en gedrevenheid opnemen, zeker niet vergeten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de baas van de NMBS, Europol en andere organisaties.  

Ook op de gendergelijkheidindex 2022 scoort België in vergelijking met andere landen helemaal geen mal figuur. Dat moet ons motiveren om door te zetten. Want moed vraagt ook volharding; zo niet blijven de nog noodzakelijke structurele veranderingen uit.   

Sinds de de gendermainstreamingwet (2007) moet er bij aanvang van elke legislatuur een federaal plan opgesteld worden. Dat plan moet de genderdimensie toevoegen aan alle beleidsmaatregelen om op die manier de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te voorkomen of te corrigeren. De opname van de genderdimensie mag echter geen dode letter blijven. Er is nood aan een beleid dat rekening houdt met vrouwen voor alle beleidsbeslissingen en op alle beslissingsniveaus!   

Nog te veel vrouwen worden achterop gesteld of hebben geen stem in het debat. Nog te veel vrouwen worden als eerste getroffen door de energie- en koopkrachtcrisis. Nog te veel vrouwen worden getroffen door niet-definieerbare loonverschillen. Gelijk loon voor gelijk werk blijft een aandachtspunt.  

Ook wat Europa betreft maken we daar werk van. Ons land scoort gemiddeld dan wel goed, met mijn mandaat kom ik op voor alle vrouwen in Europa, in het bijzonder de 51,4 miljoen vrouwen in Europa die een armoederisico lopen verwachten dit van ons.   

Het recent bereikte akkoord over adequate Europese minimumlonen is een belangrijke aanzet. We vroegen ook dwingende maatregelen voor heel Europa om de genderloonkloof zowel in de publieke als private sector weg te werken. Die loondiscriminatie is toch echt niet meer van deze tijd. Momenteel zitten de onderhandelingen over een Europese richtlijn om loontransparantie op te leggen in de laatste rechte lijn.  

Volgende week zal de vrouwencommissie van het Europees Parlement groen licht geven aan een Europese regeling voor een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. Meer gelijkheid op directieniveau zal daar hopelijk op volgen. Want meer vrouwen in beleidsfuncties zorgt voor meer genderevenwicht in de beslissingen en aandacht voor de discriminaties in de hele organisatie, niet in het minst op de werkvloer.   

Ik wens vandaag, op 11 november 2022, alle vrouwen waar ze ook werken, zorgen en actief zijn een fijne Nationale Vrouwendag toe. Ik dank Furia voor de organisatie van deze 51ste verjaardag.  

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen