Menu
'Meer Europese middelen voor onderzoek chronisch vermoeidheidssyndroom'

'Meer Europese middelen voor onderzoek chronisch vermoeidheidssyndroom'

Volksgezondheid
3 min. leestijd

Het Europees Parlement vraagt meer financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek naar Myalgische Encephalomyelitis, beter gekend als het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V) is tevreden: “Het is cruciaal dat we een ziekte met zo’n grote sociale en menselijke impact kunnen doorgronden. Er is nog steeds te weinig geweten over de oorzaken en mogelijke behandelingen van ME/CVS. Meer Europese steun voor het onderzoek naar tests en een mogelijke behandeling is nodig.”

Cindy Franssen: “In de EU lijden er naar schatting meer dan 2 miljoen mensen aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, waarvan een groot deel huis- en/of bedgebonden is. De sociale, menselijke en economische impact van de ziekte is immens. Meer biomedisch onderzoek zou zowel de oorzaken als de gevolgen van de ziekte beter in kaart kunnen brengen. We vragen dat de Commissie voorrang geeft aan onderzoek dat ofwel tests wil ontwikkelen die de diagnose kunnen vaststellen ofwel een doeltreffende behandeling uitwerkt die de ziekte kan genezen of de effecten ervan kan verlichten. Vooral het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe zou daarvoor een aangewezen financieringsbron zijn.”

Naast financiële steun, heeft het Europees Parlement nog concrete eisen. “Het menselijke en socio-economisch aspect mag niet vergeten worden. CVS heeft een grote invloed op de levenskwaliteit en de werkgelegenheid van patiënten. Daarom vragen we de Commissie om een studie die de totale sociale en economische kost van CVS in de EU in kaart brengt. Verder willen we een betere medische opleiding voor zorgverleners en informatiecampagnes over CVS gericht naar zowel de gezondheidswerkers als het brede publiek”, licht Cindy Franssen toe.

"We vragen dat de Commissie voorrang geeft aan onderzoek dat ofwel tests wil ontwikkelen die de diagnose kunnen vaststellen ofwel een doeltreffende behandeling uitwerkt die de ziekte kan genezen of de effecten ervan kan verlichten." Cindy Franssen

“Deze grote toegevoegde waarde van meer Europese samenwerking geldt niet alleen voor CVS, maar ook voor andere ziektes. Denk bijvoorbeeld aan de meer dan 7000 zeldzame ziektes die er bestaan. Door de hoge complexiteit en de lage incidentie heeft het onderzoek naar deze ziekten vaak te maken met onderfinanciering en een schaalprobleem. Europese steun en samenwerking kan hier een oplossing betekenen. Het is goed dat de Europese Commissie hier in de toekomst nog meer wil op inzetten”, besluit Cindy Franssen.

Achtergrondinformatie

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom is een chronische aandoening waarvan vermoeidheid het belangrijkste symptoom is. Wanneer deze vermoeidheid lange tijd aansleept, wordt dit een ernstig gezondheidsprobleem. De vermoeidheid is vaak slechts een onderdeel van een heel complex geheel, dat moeilijk te verklaren is. De ziekte verschilt ook heel erg van patiënt tot patiënt. Tot op heden is het niet duidelijk wat de ziekte veroorzaakt, waardoor ze ook nauwelijks te behandelen is. Naar schatting lijden meer dan 2 miljoen Europeanen aan de ziekte.

De resolutie werd goedgekeurd in het Europees Parlement met 676+ / 4- / 8 onthoudingen.

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen