Menu
Inzetten op onafhankelijke Europese gezondheidszorg

Inzetten op onafhankelijke Europese gezondheidszorg

Volksgezondheid
3 min. leestijd

Het Europees Parlement benadrukt dat de Europese Unie terug onafhankelijk moet worden op vlak van gezondheidszorg. Het wil een deel van de productie van medicijnen terug naar Europa halen en zo minder afhankelijk worden van landen als Indië en China. “De afgelopen jaren is het aantal tekorten van medicijnen exponentieel toegenomen, met aanzienlijke risico’s voor de gezondheid en de zorg van de patiënten tot gevolg. De aangekondigde farmaceutische strategie moet dringend voor oplossingen zorgen”, zegt Cindy Franssen, Europees Parlementslid (CD&V) in de commissie Volksgezondheid.

“40 procent van de afgewerkte geneesmiddelen die in de Europese Unie in de handel worden gebracht, zijn afkomstig uit derde landen”, licht Cindy Franssen toe. “Nochtans hebben we in Europa een sterke productiecapaciteit, maar de toeleveringsketen is te afhankelijk van grondstoffen van buiten de Unie. Zo’n 60 tot 80 procent van de werkzame chemische stoffen, die gebruikt worden om medicijnen te maken, worden geproduceerd in landen als Indië en China. Deze twee landen staan wereldwijd in voor 60% van de productie van paracetamol, 90% van de penicilline en 50% van de ibuprofen. Als er dan een wereldwijde (gezondheids-)crisis zoals corona deze landen teistert, dan leidt dit tot immense tekorten, wat een gevaar voor de volksgezondheid betekent.”

Daarom roept het Europees Parlement op om die productie deels terug naar Europa te halen. “Het is belangrijk dat de Commissie snel maatregelen neemt die nodig zijn om de continuïteit in de voorziening van medische producten te waarborgen. De lokale farmaceutische productie moet ondersteund worden, zodat onze afhankelijkheid van deze derde landen vermindert. De industrie moet samen met de stakeholders over een gediversifieerde bevoorradingsketen beschikken en een plan uitwerken dat het risico’s op tekorten beperkt en eventuele zwakke plekken kan aanpakken”, zegt Cindy Franssen.

Europese noodapotheek

Verder wil het Parlement dat er werk gemaakt wordt van een Europese strategische reserve aan medicijnen. Franssen “Vooral voor die medicijnen waarvoor er een hoog risico op tekorten bestaan. We vragen in feite het opzetten van een Europese noodapotheek, zodat we in uitzonderlijke tijden toch niet zonder de meest belangrijke medicijnen vallen. Belangrijk zal zijn dat deze reserve voldoende transparant wordt bijgehouden en controleerbaar is door de lidstaten. Er moet bijzondere aandacht zijn voor houdbaarheid en we moeten verspilling vermijden.”

Voor Cindy Franssen moet de nadruk steeds op de patiënt liggen: “De belangen en de veiligheid van patiënten moeten echt centraal komen in het gezondheidsbeleid. Toegang tot betaalbare en veilige medicijnen is van cruciaal belang. Dat Ursula Von der Leyen gisteren in haar State of the Union pleitte voor een Europese gezondheidsunie is alvast veelbelovend.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen