Menu
Europese middelen zo snel mogelijk bij getroffen werknemers en gezondheidszorg krijgen

Europese middelen zo snel mogelijk bij getroffen werknemers en gezondheidszorg krijgen

Volksgezondheid
6 min. leestijd

Vandaag stemt het Europees Parlement over een investeringsinitiatief dat in het totaal 37 miljard euro moet vrijmaken voor de lidstaten in hun strijd tegen het coronavirus. Ook het Solidariteitsfonds wordt makkelijker inzetbaar om lidstaten te steunen en de verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om bepaalde tijdslots in te vullen, valt tijdelijk weg. Cindy Franssen, lid van de commissie volksgezondheid: “Dit virus stopt niet aan de grenzen. De gezondheid van de Europeanen staat op het spel. Deze broodnodige middelen moeten nu zo snel mogelijk tot bij de getroffen werknemers en de gezondheidszorg geraken.”

Cindy Franssen: “Het is positief dat de Europese Unie al het mogelijke doet met de middelen en bevoegdheden die ze gekregen heeft om dit virus te bestrijden: groepsaankopen van medisch materiaal, financieren van onderzoek naar medicijnen en vaccins, coördineren van de bevoorradingsketen, flexibele staatssteun- en begrotingsregels, richtlijnen voor interne grenscontroles... Het openstellen van het Solidariteitsfonds en het investeringsinitiatief van 37 miljard euro moeten de lidstaten een stevige financiële boost geven om de extra druk op de gezondheidszorg de baas te kunnen en de getroffen werknemers en kmo’s te ondersteunen.”

"In de toekomst moet de Europese Unie efficiënter de krachten bundelen voor eenvormige richtlijnen, snellere en bredere screenings en vlotte bevoorrading van medisch materiaal."

"We moeten lessen trekken uit deze crisis. De voorbije weken hebben ons geleerd dat er nog te veel verschillen zijn tussen de lidstaten onderling en zelfs intern. In de toekomst moet de Europese Unie efficiënter de krachten bundelen voor eenvormige richtlijnen, snellere en bredere screenings en vlotte bevoorrading van medisch materiaal. Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) moet de middelen en bevoegdheden krijgen om bij een volgende crisis centraal en kordaat te reageren. De voorbije jaren is hier fel bespaard op personeel. Het mag duidelijk zijn dat een omslag broodnodig is."

Achtergrondinfo:

Om het geld van het investeringsintiatief zo snel mogelijk te kunnen inzetten waar nodig, moeten landen hun ongebruikte voorfinanciering in het kader van EFRO, ESF, het Cohesiefonds en het EFMZV niet teruggeven. In het totaal komt dit op een bedrag van 8 miljard. Via medefinanciering vanuit de EU wordt verwacht dat dit in totaal 37 miljard euro vrijmaakt. Vooral Italië en Spanje krijgen het grootste deel van de koek. België moet 37 miljoen euro aan ongebruikte fondsen niet terugbetalen en krijgt daar 26 miljoen bovenop. Dit geld moet worden ingezet voor de gezondheidszorgstelsels, de getroffen werknemers en de kmo’s. 

Ook het Solidariteitsfonds, dat oorspronkelijk bedoeld was voor grote natuurrampen, wordt uitgebreid voor ‘grote volksgezondheidscrises’. De drempel wordt bovendien gehalveerd, waardoor lidstaten het fonds kunnen inroepen vanaf een ‘publieke financiële last’ van meer dan 1,5 miljard euro of meer dan 0,3% van het BNI. Tenslotte worden de voorschotten verhoogd tot 25% van de verwachte bijdrage uit het fonds, met een maximum van 100 miljoen euro. Voor dit jaar is er 800 miljoen euro beschikbaar. 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen