Menu
Europese Commissie lanceert actieplan om milieuvervuiling te stoppen

Europese Commissie lanceert actieplan om milieuvervuiling te stoppen

- Brussel
Volksgezondheid Klimaat
3 min. leestijd

De Europese Commissie stelt vandaag haar actieplan voor om tegen 2050 de vervuiling van lucht, water en grond te stoppen. Europarlementslid Cindy Franssen reageert tevreden: “De voorstelling van dit actieplan is een volgende stap in de uitrol van de Green Deal. De kost van de milieuvervuiling is vandaag de dag enorm. Niet enkel voor de planeet en de biodiversiteit, maar vooral ook voor onze gezondheid. Het is hoog tijd dat we hier paal en perk aan stellen en zorgen voor een gezonde leefomgeving. Daarvoor is een overkoepelende Europese aanpak broodnodig.”

Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V: “De Green Deal gaat verder dan enkel het terugdringen van de opwarming van de aarde. Het gaat ook om een gezond leefmilieu met zuivere lucht, water en grond. De milieuvervuiling zorgt voor een enorme gezondheidskost. Kanker, longaandoeningen, hartproblemen en diabetes zijn allemaal ziektes met een duidelijke link naar milievervuiling. Dat kost ons elk jaar miljarden. Volgens cijfers van het Europees Milieuagentschap zijn in de EU 1 op 8 sterfgevallen het gevolg van vervuiling. We moeten veel meer inzetten op preventie, dat is duidelijk. Europeanen moeten in goede gezondheid kunnen leven en oud worden. Hiervoor is een gezonde omgeving essentieel. Dit actieplan plaveit de weg hiernaartoe. Ik verwelkom het plan dan ook.”

“De  Commissie schuift verschillende concrete doelen naar voor. Het einddoel is duidelijk: een nulvervuiling in 2050. Parallel met de Europese klimaatinspanningen komen er ook tussentijdse doelstellingen voor 2030. Strengere waarden voor luchtverontreiniging zullen bijdragen tot gezonde lucht. Daarnaast moet bijvoorbeeld de hoeveelheid plastic afval tegen 2030 gehalveerd worden. Tegelijk zet de Commissie in op het terugdringen van de aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen zoals hormoonverstoorders. We worden hier dagelijks aan blootgesteld via water of consumptieproductien, met nefaste gevolgen voor de gezondheid. De omslag naar een niet-toxische en duurzame circulaire economie zal hierbij essentieel zijn.”

“Nu verwachten we in de nabije toekomst ook de bijhorende wetgevende initiatieven van de Europese Commissie, om de ambities om te zetten in realtiteit” Cindy Franssen

Concreet stelt de Europese Commissie volgende doelen voor 2030 voor:

  1. 55% minder vroegtijdige doden door luchtvervuiling.
  2. 30% minder mensen blootgesteld aan chronische geluidsoverlast door transport.
  3. 25% minder ecosystemen die blootgesteld worden aan luchtvervuiling met negative gevolgen op de biodiversiteit.
  4. Met 50% terugdringen van nutriëntenverlies en 50% minder gebruik van pesticiden.
  5. 50% minder plastic afval in de zee en 30% minder microplastics in het milieu.
  6. 50% minder stedelijk afval, gepaard aan een significante daling van de totale afvalberg.
Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen