Menu
Historisch akkoord over aanpak gendergerelateerd geweld

Historisch akkoord over aanpak gendergerelateerd geweld

De Commissie vrouwenrechten van het Europees Parlement heeft vorige week woensdag het triloogakoord, van 6 februari 2024, over de richtlijn gendergerelateerd geweld goedgekeurd. De richtlijn voorziet in meer dan vijftig maatregelen op het gebied van geweld tegen vrouwen. Het zet in op de bescherming, preventie en vervolging van gendergerelateerd geweld. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Dit een mijlpaal voor alle Europese vrouwen en een grote verdienste van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad dat de onderhandelingen afrondde.”

Eén op drie vrouwen in de EU krijgt te maken met gendergerelateerd geweld. Dat gaat over zowel fysiek en psychologisch, als seksueel geweld. Achter de harde cijfers schuilen tragische verhalen en gebroken levens van vrouwen, moeders, dochters en vriendinnen.

Cindy Franssen: “Bijna twee jaar nadat de Europese Commissie haar langverwacht voorstel voor een richtlijn presenteerde is er eindelijk een akkoord om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. Het akkoord voorziet ook in het versterken van de slachtofferhulp, strafbaarstelling van bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en een verbeterde toegang van slachtoffers tot de rechter en tot passende bescherming.”

“Momenteel pakt elke lidstaat gendergerelateerd geweld anders aan. Daardoor zijn vrouwen in bepaalde landen veiliger dan in andere landen. Met deze richtlijn gaan we voor een harmonisering van het beleid dat tot een sterke aanpak van gendergerelateerd geweld in heel Europa moet leiden.”

“Ook al is het positief dat er eindelijk een Europese richtlijn is, toch ben ik ook teleurgesteld dat de lidstaten niet akkoord zijn gegaan met de uitdrukkelijke vraag van het Europees Parlement om verkrachting op te nemen in de Europese lijst van strafbaarstellingen.” 

Gendergerelateerd geweld hoog op politieke agenda

De bestrijding van gendergerelateerd geweld staat bij Europees Parlementslid Cindy Franssen reeds enkele jaren hoog op de agenda. Ze opereerde hiervoor als schaduwrapporteur in het rapport over gendergerelateerd geweld in 2021

Vorige week stelde ze ook een rapport voor inzake de goedkeuring van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over geweld en intimidatie op het werk. Dit rapport wordt in principe nog goedgekeurd voor het einde van deze legislatuur.

Cindy Franssen: “De COVID-pandemie heeft geweld op vrouwen ernstig doen toenemen in heel Europa. De situatie is zelfs zo ernstig dat de Verenigde Naties het een ‘schaduwpandemie’ noemden. Dagelijks krijgen vrouwen te maken met geweld om het feit dat ze vrouw zijn. Ik ben tevreden dat we in dit mandaat belangrijke progressie hebben kunnen boeken. Zo werd vorig jaar ook de Europese ratificatie van de Istanbulconventie (Conventie van de Raad van Europa) over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld goedgekeurd.”

“Om geweld op vrouwen helemaal uit te bannen, zullen we verder moeten gaan dan het wetgevend kader. Er is nu nood aan een snelle implementatie in nationale wetgeving en een goede opvolging op het terrein.”

Volgende stappen

Dit akkoord moet nog aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de lidstaten worden voorgelegd. Van zodra het akkoord kan worden goedgekeurd, hebben de lidstaten maximum twee jaar tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen