Menu
Mobiliteitspakket nekt oneerlijke concurrentie

Mobiliteitspakket nekt oneerlijke concurrentie

Transport
3 min. leestijd

Woensdag om 10 uur heeft het Europees parlement de opstart van onderhandelingen over het mobiliteitspakket met de ministerraad goedgekeurd.

Cindy Franssen: “Het mobiliteitspakket voert de strijd tegen sociale dumping op en verhoogt de veiligheid in het wegvervoer. Met strengere controles, de uitrol van het verbod op weekendrust in de cabine en gelijk loon voor gelijk werk in heel Europa, stellen deze voorstellen paal en perk aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Er is lang genoeg getalmd, de lidstaten en het Parlement moeten nu werk maken van concrete oplossingen."

Op een drietal cruciale punten lijkt een akkoord tussen de onderhandelaars binnen handbereik, stelt Franssen:

"Het sluitstuk van het hele pakket zijn strengere controles. Nu omzeilen heel wat bedrijven de rij- en rusttijden, wat druk zet op de gezondheid van chauffeurs en oneerlijke concurrentie vormt. Daarom moeten alle nieuwe én bestaande trucks versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. Het is positief dat hierover brede eensgezindheid lijkt te bestaan."

“Ook de voorgestelde maatregelen in de strijd tegen postbusondernemingen en voor de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de sector gaan hun effect niet missen. Buitenlandse chauffeurs die transporten in België uitvoeren moeten voortaan gelijk loon voor gelijk werk als hun Belgische collega's krijgen. En buitenlandse ondernemingsadressen zonder papieren, personeel of parkeerplaatsen moeten eruit. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel." 

“Tot slot blijft het verbod op de weekendrust in de cabine overeind en staat een uitbreiding in de steigers naar de hele Europese Unie. Dat is niet alleen cruciaal vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen." 

Het onderhandelingswerk is echter nog niet afgerond, weet ook Cindy Franssen. “Het voorstel van de lidstaten om de huidige rij- en rusttijden te flexibiliseren door het mogelijk te maken drie weken achtereen aan het stuur te blijven met amper twee dagen rust, is een absolute no go. Veiligheid en gezondheid moeten primeren. Bedrijven mogen de Europese regels mogen ook niet meer ontwijken door meer bestelbusjes in te zetten, daarom moeten die voortaan aan dezelfde internationale transportregels onderworpen worden om de mazen in het net te dichten." 

Op het einde van de vorige legislatuur bereikten het Europees Parlement en de Ministerraad na moeizame onderhandelingen elk een standpunt, maar daarover moet nu nog onderling een finaal akkoord bereikt worden. De verwachting is dat dit nu snel kan gaan, gezien de standpunten op cruciale punten nauw aansluiten.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen