Menu
Versterkte European Disability Card in 2023

Versterkte European Disability Card in 2023

Sociale Zaken Gelijke kansen
3 min. leestijd

Vandaag is het de internationale dag voor personen met een handicap. Naar schatting 100 miljoen Europeanen hebben een lichte tot zware handicap. In het voorjaar van 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe “European Disability Strategy” voorgesteld. Cindy Franssen: “Een grensoverschrijdende erkenning van handicap in de EU, via de versterkte European Disability Card, zou een mijlpaal zijn voor personen met een handicap.”

De nieuwe “European Disability Strategy” formuleert een reeks doelstellingen en acties voor de uitvoering van het beleid inzake de rechten van personen met een handicap op EU-niveau en ondersteunt de lidstaten bij de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Absolute prioriteit van de nieuwe strategie is de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap. Zo hebben amper 50% van de Europeanen met een handicap, die kunnen werken, een job. Cindy Franssen, lid van de “Disability Intergroup” in het Europees Parlement: “Het is belangrijk dat de discriminatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt verder wordt aangepakt.”

In het kader van de “European Disability Strategy” wordt ook de “European Disability Card” (EDC) verder uitgerold. In 2016 werd de EDC op vrijwillige basis opgestart door België en zeven andere lidstaten. Het doel is om dit pilootproject tegen 2023 te voltooien en uit te breiden naar alle lidstaten. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Ik ben heel tevreden met het voorstel om de EDC-kaart grensoverschrijdend te maken binnen de EU. Jammer genoeg is de EDC op dit moment enkel te gebruiken in de cultuur-, sport-, en vrijetijdssector. Ik ondersteun dan ook ten volle mijn federale collega Nahima Lanjri met haar vraag om de EDC in België alvast uit te breiden naar andere domeinen zoals mobiliteit, zorgsector en hulp- en veiligheidsdiensten. Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag, blijkt dat de Europese Commissie en de lidstaten nog aan het onderhandelen zijn hoe ver de reikwijdte van de nieuwe EDC zal zijn op Europees niveau.

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen