Menu
Veiligere werkplek voor meer dan 170 miljoen Europeanen

Veiligere werkplek voor meer dan 170 miljoen Europeanen

- Brussel
Sociale Zaken Kanker Volksgezondheid
3 min. leestijd

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw “Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021–2027” gepresenteerd. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “De doelstelling van nul dodelijke arbeidsongevallen en extra focus op mentale gezondheid zijn zeer positief, maar er is weinig ambitie op vlak van beroepskankers, die jaarlijks leiden tot maar liefst 100.000 doden.”

Het voorgestelde kader bundelt de belangrijkste uitdagingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor meer dan 170 miljoen werknemers in Europa. Jaarlijks sterven 200.000 Europeanen aan beroepsziektes, waarvan de helft aan beroepskankers. Naast het enorme persoonlijke leed, leiden deze beroepsziektes en arbeidsongevallen tot een maatschappelijke kost van 460 miljard euro.

Cindy Franssen (CD&V):“De covid pandemie heeft nogmaals gewezen op het belang van een goede bescherming voor onze werknemers. Het kader bouwt verder op dat van 2014-2020, maar zet ook in op nieuwe trends op de arbeidsmarkt zoals het mentale welzijn, telewerk of platformwerk.”

“Door de covid-crisis begonnen meer dan 40% van alle werknemers te telewerken. Naast heel wat voordelen, heeft dit ook geleid tot een toename van psychosociale en ergonomische klachten. Het is dan ook zeer goed dat de Commissie van mentale gezondheid op het werk een prioriteit maakt, met een voorstel tegen eind 2022.”

Kankerverwekkende stoffen

Franssen: “Elk jaar sterven 100.000 werknemers in de EU aan beroepskanker. De Europese Commissie heeft de voorbije jaren al heel wat stappen vooruit gezet door bindende waarden op te leggen voor kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Maar deze herzieningen moeten we sneller doorvoeren én we moeten ze uitbreiden met de 25 meest gevaarlijke kankerverwekkende stoffen. Zeker met het nieuwe Europees kankerbestrijdingsplan in gedachten, is het jammer dat de Commissie vandaag geen grote herzieningen aankondigt in haar plannen.”

“Als onderhandelaar voor de Europese Volkspartij, werk ik momenteel aan een rapport over asbest, één van de stoffen die de Commissie via dit kader verder wil aanpakken. Via dit rapport wil het Europees Parlement extra druk zetten op de Commissie om met een globale en ambitieuze aanpak te komen rond asbestverwijdering in de EU. Zo’n overkoepelende aanpak bestaat nu nog niet. Het rapport zou in september in de commissie sociale zaken worden gestemd.”

Arbeidsongevallen

Sinds 2014 daalde het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de EU van 3.562 naar 3.332 in 2018. Het laatste jaar steeg het aantal echter terug met 60 dodelijke arbeidsongevallen. Meer dan 20% van de ongevallen vond plaats in de bouwsector.

“Door de schaarste van arbeidskrachten in de bouwsector, zien we de laatste jaren een grote toename van gedetacheerde arbeidskrachten in combinatie met een stijging van arbeidsongevallen. Er is duidelijk een economische nood aan extra arbeidskrachten, maar dit mag niet ten koste gaan van hun veiligheid. Als de Commissie effectief haar doelstelling wil halen om naar nul dodelijke arbeidsongevallen te evolueren, zullen er meer arbeidsinspecties moeten komen op het naleven van de veiligheidsregels. Ik pleit ook voor een Europese coördinatie van veiligheidsregels via een versnelde uitrol van de activiteiten van de in 2019 opgerichte Europese Arbeidsautoriteit.”

“We zien dat een Europees kader voor gezondheid en veiligheid op het werk, dat sinds 2007 bestaat, in het algemeen zijn vruchten afwerpt. Het nieuwe kader is een stap in de goede richting, maar het mist de ambitie om de beroepskankers verder aan te pakken,” besluit Franssen.

Meer info op:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10033

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen