Menu
Porto-top pleit voor een sterk sociaal Europa

Porto-top pleit voor een sterk sociaal Europa

- Brussel
Sociale Zaken Gelijke kansen
2 min. leestijd

Op de Europese Sociale Top in Porto van vrijdag 7 mei is er een sterk politiek engagement gekomen om het in maart, door de Europese Commissie, voorgestelde actieplan voor de implementatie van de Europese Pijler voor Sociale Rechten te ondersteunen. Het is een belangrijk signaal dat alle betrokkenen hun schouders onder dit actieplan zetten en samen de ambitie voor een socialer Europa uitspreken.

Cindy Franssen, lid van de Commissie Sociale Zaken in het Europees Parlement: “Uit een bevraging van Eurostat blijkt dat 9 op 10 Europeanen een socialer Europe willen. 3,5 jaar na de afkondiging van de Europese Pijler van Sociale Rechten in Göteborg, vragen de Europese burgers om eindelijk concrete stappen vooruit te zetten naar een socialer Europa.”

”Deze Sociale Top, met deelname van de hoogste vertegenwoordigers van de drie Europese instellingen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, is het hoogtepunt van het Portugees Voorzitterschap van de Raad. Op de top werd een duidelijk engagement aangegaan voor de uitrol van het actieplan van de sociale pijler.”

Franssen: “Het is onaanvaardbaar dat in onze welvarende Unie nog steeds 18 miljoen kinderen in armoede leven. Daarnaast lopen ook nog 20 miljoen werknemers, inclusief 230.000 Belgen, een armoederisico. Dit aantal zal de komende jaren door de gevolgen van de coronacrisis en door de toename van nieuwe onbeschermde precaire jobs, zoals platform werknemers, jammer genoeg alleen maar stijgen zonder ambitieuze sociale aanpak.”

“Het actieplan draait rond drie grote doelstellingen, zoals de reductie van armoede, verhoging van de tewerkstellingsgraad en vaardigheden. Vooral op vlak van armoedebestrijding mag het plan nog heel wat ambitieuzer. In het actieplan wordt geprobeerd om 15 miljoen mensen uit armoede te halen tegen 2030. Deze ambitie ligt helaas lager dan in 2010, waar we een doelstelling van 20 miljoen hadden vooropgesteld. Anderzijds zie ik ook heel wat positieve initiatieven zoals het voorstel van Europese  minimumlonen, een Europees kader voor platformwerknemers, het Europees actieplan sociale economie, de aanpak van de loonkloof, de verdere uitrol van de European Disability Card en het Europees Sociaal Zekerheidspaspoort.”

Cindy Franssen: “Doordat de bevoegdheden inzake sociale zaken nog grotendeels bij de lidstaten liggen, is dit gedeeld engagement enkel een begin.  Alle betrokkenen, zowel op Europees als op nationaal en regionaal vlak, zullen allemaal een tandje moeten bijsteken. Een grondige monitoring van de doelstellingen, via een versterkt sociaal scoreboard van het Europese Semester, is hierbij cruciaal. Laten we dit momentum grijpen om met verenigde krachten ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in dit verhaal.”    

Achtergrond

De Europese Pijler voor Sociale Rechten was een van de grootste verwezenlijkingen van toenmalig Belgisch Europees Commissaris Marianne Thyssen.

Op zaterdag 8 mei wordt er in Porto ook een informele top voor staatshoofden en regeringsleiders georganiseerd. Er wordt verwacht dat zij de conclusies van de Sociale Top van 7 mei zullen bekrachtigen.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen