Menu
Het Europees Parlement pleit voor een ambitieuze sociale agenda.

Het Europees Parlement pleit voor een ambitieuze sociale agenda.

- Brussel
Sociale Zaken Werk Sociaal Armoede
1,5 min. leestijd

Tijdens de plenaire zitting op donderdag 11 mei 2023 keurde het Europees Parlement een resolutie goed die pleit voor een ambitieuze sociale agenda.

Twee jaar na de Sociale Top in Porto (2021) maakt het Europees Parlement een eerste balans op. Er is toch al heel wat vooruitgang geboekt. Ten eerste is er de richtlijn adequate Europese minimumlonen. Deze richtlijn moet zorgen dat werken loont en sociale dumping wordt aangepakt. Daarnaast werd recent de loontransparantierichtlijn goedgekeurd. Met deze richtlijn moet de loonkloof eindelijk worden gedicht.

Verder is er voor werknemers een betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Ook de kindgarantie kreeg een duw in de rug en werd een sociaal klimaatfonds opgericht, alsook het Europees Platform voor de bestrijding van dakloosheid. Laten we tenslotte ook de nog lopende dossiers, zoals een betere bescherming tegen blootstelling van werknemers aan asbest en lood en een beter statuut voor platformwerkers, niet vergeten.

Het Europees Parlement is echter niet blind voor de gevolgen van de energiecrisis en hoge inflatie. De kosten voor levensonderhoud zoals energie, huisvesting, voeding rijzen de pan uit. Meer en meer gezinnen, ook de gezinnen met lage of lage-middeninkomens, geraken hierdoor in moeilijkheden. Het parlement wil dat de Porto-doelstelling om tegen 2030 het aantal mensen in armoede met minstens 15 miljoen te verlagen, wordt gehaald. We zijn dit aan deze omvangrijke groep kwetsbare mensen, waaronder 5 miljoen kinderen, verschuldigd. Daarom pleit de resolutie nogmaals voor een minimuminkomen voor de meest kwetsbaren. Dat is uiteraard nog geen universeel Europees minimuminkomen. Daarvoor zijn de verschillen tussen de lidstaten te groot. Alle Europese landen hebben al een soort van minimuminkomen, maar het is te laag om effectief te zijn. We moeten het optrekken richting de Europese armoederisicogrens.

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen