Menu
Europees Parlement wil dat Uber en co zelf bewijzen dat medewerkers zelfstandig zijn

Europees Parlement wil dat Uber en co zelf bewijzen dat medewerkers zelfstandig zijn

Sociale Zaken Armoede Arbeid
3 min. leestijd

Het Europees Parlement keurt vandaag een rapport goed waarin het pleit voor betere arbeidsomstandigheden voor platformwerkers.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Dit rapport roept de Europese Commissie op om de strijd tegen sociale dumping te versterken met een wetgevend initiatief. Veel medewerkers van platformbedrijven worden nu uitgebuit via een schijnzelfstandigenstatuut, daarom willen we dat bedrijven zoals Uber en Deliveroo zelf bewijzen dat hun medewerkers effectief zelfstandig zijn. Kunnen ze dat niet, dan moeten de medewerkers een volwaardig statuut als werknemer krijgen, met alle bescherming. Deze omgekeerde bewijslast is een doorbraak in de strijd tegen sociale dumping door de platformbedrijven.”

De Europese Commissie komt eind dit jaar met een langverwacht wetgevend initiatief voor het statuut van platformwerkers. De voorbije maanden vonden al consultaties plaats met de sociale partners. In afwachting van het Commissie voorstel, zet het Parlement alvast extra druk door te pleiten voor een betere bescherming van platformwerkers. In de EU werken 24 miljoen werknemers voor online platformen zoals Uber, Deliveroo of Bolt. Vaak werken ze als schijnzelfstandigen, met de bijhorende sociale gevolgen. Cindy Franssen: “Door als (schijn)zelfstandige te werken, bouwen de werknemers minder sociale rechten op en ligt hun verloning beduidend lager. Zo wordt een Deliveroo koerier met een statuut als (schijn)zelfstandige uitgebuit aan een loon dat gemiddeld 50% lager ligt dan het minimumloon als werknemer[1]. De EU telt al twintig miljoen werkenden die flirten met de armoedegrens. Uit onderzoek blijkt dat risico nog groter bij medewerkers van platformen, mede door het gebrek aan regels.”

"er moet dringend een einde komen aan het verdienmodel waarbij alle lusten voor de platformen zijn en de lasten voor de platformwerker" Cindy Franssen

In de voorbije jaren verloren platformbedrijven heel wat rechtszaken in verschillende Europese landen over de schijnzelfstandigheid van haar medewerkers. Zo besliste een Nederlandse rechtbank afgelopen maandag nog dat Uber al haar chauffeurs in dienst moet nemen en ze niet langer kunnen opereren als zelfstandigen.

Franssen: “Het Parlement wil met een gecoördineerde Europese aanpak er voor zorgen dat platformwerkers voortaan als werknemers worden beschouwd, tenzij het platform kan aantonen dat ze wel degelijk zelfstandig zijn.”

“Het gebruik van online deelplatformen is sinds de pandemie enorm gestegen. We moeten deze nieuwe technologieën zeker omarmen op voorwaarde dat haar medewerkers van dezelfde sociale rechten kunnen genieten als de traditionele werknemers. Daarom moet er dringend een einde worden gesteld aan het verdienmodel waarbij alle lusten voor de platformen zijn en de lasten voor de platformwerkers,” besluit Franssen.

Het rapport is te lezen op:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_NL.html

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen