Menu
Europees minimumloon een voltreffer in coronatijden

Europees minimumloon een voltreffer in coronatijden

Sociale Zaken Arbeid
3 min. leestijd

Vandaag heeft de Europese Commissie haar langverwacht initiatief rond minimumlonen officieel voorgesteld. Commissaris voor Sociale Zaken, Nicolas Schmit, presenteerde een bindende richtlijn met duidelijke criteria voor wettelijke minimumlonen. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het werk dat Marianne Thyssen opstartte met haar Europese sociale pijler krijgt nu verder gestalte. Ik ben zeer tevreden met dit initiatief dat rekening houdt met de verschillende tradities in de lidstaten en tegelijk de rol van de sociale partners versterkt."

‘Minimumloon werkt, en het is tijd dat werken loont’, met deze woorden herhaalde Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen onlangs tijdens de State of the Union haar eerdere oproep voor een Europees kader voor minimumlonen. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het voorstel dat de Europese Commissie vandaag lanceerde, is een mijlpaal in de strijd tegen armoede en lage lonen. Dit Europees kader voor minimumlonen was dan ook een van de speerpunten waarmee we met CD&V en collega Kris Peeters naar de kiezer trokken. Het is de uitrol van een van de 20 beginselen die Marianne Thyssen verankerde in haar Europese pijler van sociale rechten.”

De Commissie legt geen uniform Europees minimumloon op, maar wil met een nieuwe richtlijn wel de nationale minimumlonen verhogen. “Een fatsoenlijk minimumloon voor alle Europeanen is cruciaal in het economisch herstel in deze COVID-crisis”, licht Cindy Franssen toe. “Op dit moment zijn er immers nog grote regionale verschillen in de EU. In Bulgarije bedraagt het minimum amper 1,87 euro per uur en in Luxemburg 12,38 euro. In lidstaten waar geen of zeer lage minimumlonen gelden, is de armoede bij de arbeiders het grootst. Die lage lonen leiden ook tot ongenoegen over loonconcurrentie en sociale dumping binnen de Europese markt. Bovendien komen steeds meer jongeren in laagbetaalde, tijdelijke banen terecht, waar minimumlonen een verre droom zijn.”

“Het voorstel dat de Europese Commissie vandaag lanceerde, is een mijlpaal in de strijd tegen armoede en lage lonen. Dit Europees kader voor minimumlonen was dan ook een van de speerpunten waarmee we met CD&V en collega Kris Peeters naar de kiezer trokken." Cindy Franssen

De Commissie wil via stabiele nationale criteria, zoals de koopkracht, het minimumloon vastleggen per lidstaat. “Het is echter een gemiste kans dat de Commissie voor de bepaling van de minimumlonen geen specifieke percentages van het gemiddeld of mediaan loon in een lidstaat oplegt”, zegt Cindy Franssen.

Cindy Franssen: “In het voorstel respecteert de Commissie de tradities in de verschillende lidstaten. Zo zijn er landen met een systeem van wettelijke minimumlonen en landen waar minimumlonen exclusief worden vastgelegd door collectieve onderhandelingen tussen de sociale partners. Onderzoek heeft aangetoond dat de landen met een sterke traditie inzake collectieve onderhandelingen hogere minimumlonen en minder loonongelijkheid hebben. Daarom zet de Commissie uitdrukkelijk in om dit proces uit te bouwen in alle lidstaten en wordt de betrokkenheid van de sociale partners versterkt. De Commissie zal dit jaarlijks monitoren via een verplichte rapportering van de lidstaten over de minimumlonen.”

“Met dit initiatief wil de Commissie het proces van sociaal overleg verder ondersteunen. Door te opteren voor een wetgevend initiatief in de vorm van een bindende richtlijn en geen aanbeveling sluit de Commissie aan bij het standpunt van de Europese vakbonden. Die hadden geijverd voor een bindend instrument dat de autonomie en vrijheid van de vakbonden zou respecteren in het sociaal overleg. Deze richtlijn is een krachtig instrument dat ervoor moet zorgen dat werken loont”, besluit Cindy Franssen.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen