Menu
Europees Parlement wil verbod op schadelijke chemische stoffen in speelgoed

Europees Parlement wil verbod op schadelijke chemische stoffen in speelgoed

De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemde op 13 maart 2024 over het aanscherpen van de regels rond veiligheid van speelgoed. Cindy Franssen, lid van de commissie volksgezondheid in het Parlement: “Deze herziening was broodnodig. Het kan absoluut niet dat onze jongste kinderen blootgesteld worden aan schadelijke chemische stoffen via het speelgoed waarmee ze spelen. Voor mij is het heel duidelijk: als we ergens de gezondheid boven industriële belangen moeten stellen, is het hier wel. Giftige stoffen horen niet in speelgoed.”

Cijfers tonen aan dat in 2022 niet minder dan 23% van het totale aantal meldingen over gevaarlijke consumptiegoederen in de Europese Unie over speelgoed ging. Bij een controleactie van de FOD Economie uit 2021 bleek overigens dat 17 van de 18 gecontroleerde stukken speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar niet voldeden aan de veiligheidsvereisten. Op basis van onderzoeken zoals deze besliste de Europese Commissie in juli 2023 om de regels rond veiligheid van speelgoed verder aan te scherpen. Niets te vroeg, volgens Europarlementslid Cindy Franssen (cd&v).

“Het is belangrijk dat we ouders kunnen garanderen dat het speelgoed dat ze kopen veilig is. Het gebruik van kankerverwekkende stoffen werd eerder al een banden gelegd, maar er bleven nog hiaten over in de Europese wetgeving. Ik ben zeer tevreden dat een meerderheid van het parlement die nu wil wegwerken, iets waar ik al sinds 2018 voor pleit. We vragen nu om een breed verbod op het gebruik van hormoonverstorende stoffen, stoffen die de luchtwegen aantasten, PFAS en bisfenols. Ook specifiek voor chroom VI, cadmium, lood en kwik vraagt het Parlement meer ambitie.”

“Het is werkelijk hallucinant dat er tijdens de plenaire stemming pogingen werden gedaan om net deze stukken te schrappen. Blijkbaar zijn er nog heel wat parlementsleden, ook binnen mijn eigen fractie, die industriële belangen boven de gezondheid plaatsen en het niet erg vinden dat kinderen blijvend blootgesteld worden aan schadelijke stoffen. Gelukkig oordeelde een meerderheid van het parlement dat dit niet langer door de beugel kan.”

Omdat veel speelgoed van buiten de Europese Unie wordt ingevoerd, vraagt de compromistekst ook dat elk stuk speelgoed een digitaal productpaspoort krijgt. Hierdoor kan de herkomst vlot getraceerd worden en voeren we controles aan de buitengrenzen in de toekomst sneller en grondiger uit. Zonder een dergelijk paspoort komt speelgoed niet binnen in onze interne markt. Cindy Franssen (cd&v): “We zullen de mazen van het net waarschijnlijk nooit volledig kunnen dichten, maar deze herziening is wel een enorme stap in de goede richting. Speelgoed moet veilig zijn, of het nu in de EU werd geproduceerd of erbuiten. Een gelijk speelveld is overigens ook goed voor onze eigen bedrijven.”

Afsluitend worden de nieuwe regels ook gemoderniseerd voor nieuwe vormen van speelgoed, die bijvoorbeeld gebruik maken van artificiële intelligentie. Cyberveiligheid en gegevensbescherming zijn hierbij essentieel, zeker wanneer het om kinderen gaat. Zij kunnen de gevolgen hiervan immers nog niet altijd goed inschatten.

“Het is enorm jammer dat we dit proces niet meer kunnen afsluiten voor de verkiezingen in juni. Ik roep zowel de lidstaten als de nieuwe Europarlementsleden op om op de ingeslagen weg door te gaan na de verkiezingen door de ambitie hoog te houden en de gezondheid van onze kinderen steeds eerst te plaatsen.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen