Menu
Eerste stap richting Europese zorgstrategie

Eerste stap richting Europese zorgstrategie

- Brussel
Sociale Zaken Volksgezondheid Gelijke kansen
1,5 min. leestijd

De Commissie wil met haar strategie bijdragen tot de herwaardering van de zorgsector. Een kwaliteitsvolle zorg is immers in het belang van alle Europeanen. Het verbeteren van de zorgsector organisatie, werkomstandigheden en uitstraling moet het mogelijk maken dat zowel vrouwen als mannen terwijl ze voor hun naasten zorgen, kunnen deelnemen aan werk en samenleving. 7,7 miljoen vrouwen (t.o.v. 450.000 mannen) kunnen, omwille van onbetaalde zorgtaken, niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom zet de Commissie in op verschillende initiatieven om deze ongelijkheid aan te pakken, bijvoorbeeld via een herziening van de Barcelona-doelstellingen inzake kinderopvang. Deze doelstellingen uit 2002 voorzien in kinderopvang voor minstens 33% van alle kinderen onder de drie jaar en 90% van alle kinderen onder de basisschoolleeftijd. De Commissie wil deze optrekken naar respectievelijk 50% en 96%.

Mantelzorg

Het aantal personen in de EU dat langdurige zorg nodig heeft, zal naar verwachting stijgen van 30,8 miljoen in 2019 tot 38,1 miljoen in 2050. De Commissie voorziet daarom in een raadsaanbeveling om langdurige zorg te verbeteren. 80% van alle langdurige zorg in Europa wordt verleend door onbetaalde mantelzorgers. Dit zijn 40 tot 50 miljoen Europeanen die zorgen voor familie of vrienden. Ze doen dit vaak zonder officieel statuut, zonder een vast aantal verlofdagen, een zorgpremie of duidelijke pensioenregels. Cindy Franssen: “Ik ben tevreden dat de zorgstrategie voor hen maatregelen rond work-life balance voorziet, de genderstereotypen aanpakt en tegelijk de lidstaten oproept mantelzorgers in het algemeen beter te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan psychologische ondersteuning, opleidingen en financiële hulp. Het mocht wel ambitieuzer. Het Europees Parlement pleit bijvoorbeeld al even voor een officieel erkend mantelzorgstatuut in elke lidstaat, gebaseerd op Europese standaarden. Dit komt er voorlopig nog niet. Ik blijf daarvoor ijveren!”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Vlaanderen is met een statuut voor mantelzorgers en mogelijkheden voor een mantelzorgpremie en verlof alvast een voorbeeld voor Europa. Met ons mantelzorgplan voorzien we ook in acties voor opleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Ook eerstelijnspsychologische ondersteuning is toegankelijk voor mantelzorgers. Meer (h)erkenning voor mantelzorgers zal ook het statuut aantrekkelijker maken, daar maken we met het mantelzorgplan dan ook werk van.”

Vraag van het Europees Parlement

Het Europees Parlement keurde in juli reeds een ambitieus rapport goed dat ijvert voor een langetermijnstrategie voor onze zorgsector. Cindy Franssen: “De voorbije twee jaar stonden onze zorgverleners met veel engagement, professionalisme en volharding paraat om iedereen de best mogelijke zorg aan te bieden. Maar de sector verdient meer dan alleen maar applaus. We moeten de jobs in de zorgsector aantrekkelijker maken: Meer steun voor infrastructuur, betere arbeidsomstandigheden via een sterke sociale dialoog en een betere bescherming tegen schadelijke stoffen op de werkvloer. De strategie voorgesteld door de Europese Commissie is een stap in de goede richting, maar mag zeker geen eindpunt zijn.”

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen