Menu
CD&V verwelkomt meest ambitieuze klimaatcommissie ooit

CD&V verwelkomt meest ambitieuze klimaatcommissie ooit

Klimaat
6 min. leestijd

Vandaag hebben Commissievoorzitter von der Leyen en Frans Timmermans, Commissaris voor de Europese Green Deal, de klimaatplannen van de nieuwe Europese Commissie voorgesteld aan het Europees Parlement. Het gaat om een pakket concrete maatregelen die de Europese Unie op weg moeten zetten naar een klimaatneutraal continent in 2050.

Europarlementslid Cindy Franssen: “De prioriteiten die de Europese Commissie vandaag naar voren schuift, zijn de juiste. Het gaat om het meest ambitieuze klimaatplan ooit, dat tegelijk de omslag naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 realistisch en haalbaar maakt. Concrete uitstootnormen voor scheepvaart en transport - de enige sectoren waar de uitstoot nog stijgt, een overgangsfonds, een doorgedreven circulaire strategie, ...”

Europarlementslid Kris Peeters: “Ik ben dan ook blij te horen dat de Commissie de lucht- en scheepvaart zal aanzetten om hun uitstoot drastisch te verminderen. Daarnaast is het cruciaal om onze Europese bedrijven die zware inspanningen leveren om hun uitstoot te verminderen, te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld Chinese of Turkse bedrijven. Deze trekken zich vaak niets aan van hun milieu-impact en kunnen zo veel goedkoper produceren.”

Toelichting

De Commissie presenteerde vandaag een omvattend plan voor de omslag naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Studies tonen immers aan dat we met de huidige maatregelen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet zullen halen. We scharen ons achter een ambitieuzere vermindering van de broeikasgasuitstoot richting 55% tegen 2030, hand in hand met andere delen van de wereld en op basis van een grondige impactstudie. Als we slim zijn, zetten we ons internationaal in de cockpit voor de economie van de toekomst. De lucht- en scheepvaartsector bijvoorbeeld bleven tot op vandaag grotendeels buiten schot. Dat zet een rem op groene innovatie. Het is cruciaal dat de Commissie nu het voortouw neemt om voor een gelijk speelveld te zorgen met sectoren die wél al hun bijdrage leveren door nieuwe sectoren onder het Europees emissiehandelssysteem te brengen.

Franssen: “Het pakket van vandaag, wordt het kompas voor de komende jaren. Een Europese ‘Groene Pijler’, naar analogie met de Sociale Pijler van de vorige Europese Commissie. Het is wel essentieel dat de twee in elkaar klikken, en de groene transitie ook een sociale transitie wordt." 

Ook een Europees en groen fiscaal beleid staat op de agenda van de Commissie. Kris Peeters: “Het is belangrijk dat we Europese maatregelen nemen, zo zorgen we voor een gelijk en eerlijk speelveld voor alle lidstaten en ondernemingen, niemand zal zich kunnen verstoppen. Daarnaast is het ook belangrijk om onze ondernemingen, die grote investeringen doen om te voldoen aan de opgelegde milieueisen, te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland door de introductie van een CO2-importheffing. Zo heeft ArcelorMittal nog recent 7,5 miljoen geïnvesteerd in meer dan 27000 zonnepanelen. Met verschillende maatregelen hebben zij hun CO2-uitstoot per ton staal vermindert met 22% ten opzichte van 1990. Het kan dan niet zijn dat bedrijven uit China of Turkije staal veel goedkoper op de Europese markt kunnen brengen zonder dat zij een gelijkwaardige inspanning leveren voor het milieu.”

Cindy Franssen: “Het pakket van vandaag, wordt het kompas voor de komende jaren. Een Europese ‘Groene Pijler’, naar analogie met de Sociale Pijler van de vorige Europese Commissie. Het is wel essentieel dat de twee in elkaar klikken, en de groene transitie ook een sociale transitie wordt. Zo zorgen de bouw en renovatie van duurzame sociale woningen tegelijk voor een betere gezondheid van de bewoners, goedbetaalde jobs en minder energieverbruik. Het duurzaam Europees investeringsplan, en de hervorming van bestaande fondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees Globaliseringsfonds, zijn cruciaal om ook in België in te spelen op de gevolgen van de klimaatverandering. We moeten ook specifieke aandacht hebben voor de landen die nog het meeste broeikasgassen uitstoten via het aangekondigde Just Transition Mechanism, een fonds dat een sociaal rechtvaardige omslag moet ondersteunen.”

Kris Peeters: “Via verschillende fondsen en nieuwe budgetten zal Europa tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hiervan moet België gebruik maken, we hebben de mogelijkheden en de bedrijven om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van baanbrekende toepassingen. Dit kan ook een boost betekenen voor de creatie van hightech jobs in België.”

Ook de milieu impact van onze voedselketen zal worden aangepakt. Kris Peeters: “In Europa moeten dagelijks meer dan 500 miljoen monden gevoed worden. Het is essentieel om onze lokale boeren te ondersteunen via onder meer korte-keten landbouw, zo wordt transport tot een minimum beperkt. Daarnaast onderzoeken we ook verder de mogelijkheden van genetisch gemanipuleerde gewassen, deze kunnen de opbrengst per hectare landbouwgrond exponentieel verhogen. Aan het einde van de keten zullen we meer aandacht besteden aan het vermijden van voedselverspilling. In de Europa leidt voedselverspilling tot een verlies 143 miljard euro en een uitstoot van 170 miljoen ton CO2.”

De klimaatplannen hangen ook samen met maatregelen omtrent leefmilieu en volksgezondheid. Cindy Franssen: “De aanpak van klimaat, milieu en volksgezondheid gaat hand in hand. De Europese Green Deal moet het aanknopingspunt zijn voor een ambitieuze invulling van de zero-pollution strategie die in juli werd aangekondigd door Commissievoorzitter von der Leyen. De uitstootmaatregelen zijn een cruciale stap om de meer dan 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging in Europa terug te dringen. Net als het terugdringen van het pesticidegebruik. Maar we vragen de Commissie om ook werk te maken van een drastische vermindering van andere schadelijke stoffen in de leefomgeving, zoals de blootstelling aan hormoonverstoorders, van microplastics tot voeding. De gezondheidskosten daarvan worden voor de hele EU geschat op meer dan 150 miljard euro per jaar. Van meer dan 70.000 chemische stoffen - 70% van het totaal - weet het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) vandaag niet of en hoe schadelijk ze zijn. Daar zijn duidelijkere cijfers, standaarden en etikettering voor nodig, maar ook een bijsturing van de circulaire economie om ervoor te zorgen dat schadelijke stoffen niet steeds opnieuw in onze producten terechtkomen. We verwachten ambitieuze voorstellen die voor propere lucht en een gezonde leefomgeving zorgen, voor de gezondheid van onze burgers.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen