Menu
Kansarmoede  is een aanslag op de rechten van het kind.    Europese  Child Guarantee wil meer focus op de kinderrechten

Kansarmoede is een aanslag op de rechten van het kind. Europese Child Guarantee wil meer focus op de kinderrechten

- Brussel
2 min. leestijd

Kansarmoede is een aanslag op de rechten van het kind
Europese Child Guarantee wil meer focus op de kinderrechten .

Onze kinderen en kleinkinderen koesteren we het meest van allemaal. Voor mij geven mijn twee zoontjes betekenis aan mijn leven. Als ouder geldt ook hier “in goede en kwade dagen.” Want ouder ben je voor het leven.  

Daarom zijn we gedreven om kinderen te beschermen en voor hen te zorgen. We willen hen - zeker als ze nog jong zijn - beschermen om hen alle kansen op hun ontplooiing te verzekeren. Op die manier kunnen ze stilaan hun eigen weg gaan. Daarnaast nemen we alle zorg op ons voor waar ze op hun leeftijd nog niet toe in staat zijn. 

Maar dat kan niet voor iedereen. Niet elk kind groeit op in een warm nest. Niet elk kind groeit op in een welvarende regio. 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) van de VN is daarom van een onschatbare waarde. Het zette de rechten van kinderen op de kaart en alle landen moesten ermee aan de slag. 

Later werd de positie van het kind opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Naast bescherming en zorg, erkende de EU vanaf dan ook hun mening. De lidstaten verbinden zich er ook toe om voortaan bij beleidsbeslissingen eerst de belangen van het kind in overweging te nemen.  

Europa heeft niet de bevoegdheden om een concreet beleid te ontwikkelen, maar kan wel het beleid in de lidstaten stimuleren en coördineren. Zeker als het gaat om kinderen die sociale uitsluiting kennen en in armoede opgroeien, moet er verbetering komen.
 
Dat is meer dan nodig. Het aantal kinderen dat in Europa in 2019 kans liep om in armoede te moeten opgroeien, liep op tot bijna 25 miljoen. 

Bij haar aantreden als commissievoorzitter in 2019 kondigde Ursula Von der Leyen de oprichting van een ‘European Child Gurantee’ aan. Deze Kindergarantie, waarvoor het Europees Parlement al geruime tijd pleitte, moet ervoor zorgen dat alle lidstaten toegang tot goed onderwijs en gezondheid garanderen. Dat leidde tot een concreet voorstel dat de Europese Raad omzette in een aanbeveling (2021). Dat moet sociale uitsluiting voorkomen door kinderen in nood de toegang te bieden tot een reeks essentiële diensten. 

Ik steun deze aanpak en geef voluit mee vorm aan de pijlers van dit beleid. Willen we de vaak neerwaartse armoedespiraal doorbreken, moet de toegang tot onderwijs en zorg gewaarborgd zijn en moet er aandacht zijn voor gezonde voeding en kwaliteitsvolle huisvesting.  

Maar er is nog meer nodig. Een 360° beleid, met oog voor onder meer een goed inkomen en job voor de ouders en voldoende gezinsondersteuning, moet het mogelijk maken dat elk kind dezelfde kansen krijgt.  

Een oud Afrikaans gezegde, later versterkt door Hillary Clinton, luidt: It takes a village to raise a child. Daar voeg ik graag aan toe: It takes our European community to raise all children.
U kan hiervoor op mij rekenen. 

 

Perscontact

Annelies Vandevelde
Adviseur Armoede & Kinderrechten
+32 473 47 74 74
annelies.vandevelde@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen