Menu
Nieuw initiatief kankerscreening door de Europese Commissie: nu uitrollen

Nieuw initiatief kankerscreening door de Europese Commissie: nu uitrollen

- Brussel
Kanker Volksgezondheid
1,5 min. leestijd

“Het screenen en opsporen van kanker zijn van levensbelang in de strijd tegen deze dodelijke ziekte. Wij verwelkomen dit initiatief van de Europese Commissie en roepen op tot een snelle uitvoering door de lidstaten. Voor de EVP-fractie is de Europese Strijd tegen kanker prioritair en vraagt deze een lange termijn aanpak. Samen met de Commissie zijn wij bereid om Europa’s tweede grootste doodsoorzaak aan te pakken, zegt Europees Parlementslid Cindy Franssen, woordvoerster voor de EVP in de bijzondere commissie kankerbestrijding (BECA).

De EVP waardeert dat de nieuwe aanbevelingen van de Commissie wetenschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen en dat veel zaken die door de EVP-fractie voorgesteld werden, ook opgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van screeningsregelingen en de oprichting van EU-platformen voor nationale screenings.

“Kanker vroegtijdig ontdekken is zeer belangrijk. Helaas heeft de Europese strijd tegen COVID-19 ertoe geleid dat heel wat mensen afgezonderd raakten. Niet enkel van elkaar, maar ook van de nodige medische zorgen. Dit leidde tot een forse daling van enkele miljoenen screenings, een trend de we zo snel mogelijk moeten omdraaien. Daarnaast is ook het wegwerken van de bestaande geografische en sociale ongelijkheid in toegang tot screening essentieel”, vertelt Cindy Franssen.

Naast bijkomende preventiemaatregelen en screenings, pleit de EVP al jaren voor meer nood aan fondsen en onderzoek.

“We willen begrijpen hoe kanker zich ontwikkelt en patiënten behandelen lang voor symptomen de kop opsteken. Dit door preventie, vroege opsporing van de ziekte, een behandeling op maat en meer steun voor wetenschappelijk onderzoek. Enkel wanneer de knapste koppen zich rond de tafel zetten, zijn we in staat om hier vooruitgang te boeken”, stelt Peter Liese, hoofdonderhandelaar voor de EVP in de BECA-commissie, die in februari van dit jaar haar eindconclusies presenteerde.

“De Europese Commissie moet in staat zijn om allerlei obstakels weg te nemen die onderzoekers in de weg staan. Net zoals de EU deed in de strijd tegen COVID-19, moeten we ook nu tonen dat we het menen: meer steun voor klinische proeven (vooral zonder winstoogmerk) en meer onderzoek naar zeldzame kankers, waaronder pediatrie”, benadrukte Liese.

De EVP-fractie riep al tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen in 2019 op om de Europese strijd tegen kanker op te voeren en was de drijvende kracht achter het opstarten van de bijzondere commissie kankerbestrijding in het Europees Parlement.

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen