Menu
Europees Parlement bekrachtigt deal klimaatdoelstellingen

Europees Parlement bekrachtigt deal klimaatdoelstellingen

- Brussel
Klimaat
3 min. leestijd

Dankzij een meerderheid van christendemocraten, socialisten en liberalen heeft het Europees Parlement de nieuwe EU klimaatwet goedgekeurd met een verhoogde emissiereductiedoelstelling van ten minste 55% voor 2030 (442 stemmen voor en 203 tegen). Na 2050 zal de EU streven naar een negatieve uitstoot.

Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) is tevreden met het akkoord: "We willen ambitieus, maar realistisch zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Dit akkoord eist een verdrievoudiging van het tempo van de CO2-reductie tot  gemiddeld meer dan 3% per jaar. Dit is ambitieus, realistisch en sociaal.”

“Het akkoord over de wet werd in april informeel bereikt en zal vandaag formeel door het Europees Parlement worden aangenomen. In de wet wordt vastgelegd dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat de klimaatbescherming nu zo duidelijk wettelijk verankerd is, is een belangrijke mijlpaal. Een deel van de emissiereductiedoelstellingen moeten we bereiken via koolstofputten, zoals duurzaam beheerde bossen. Bossen en andere vegetatie binden van nature CO2 en kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat koolstofemissies in de atmosfeer terechtkomen. Duurzame boseigenaren en landbouwers verdienen dan ook ondersteuning. Uiterlijk op 30 september 2023, en vervolgens om de vijf jaar, zal de Commissie de collectieve vooruitgang van alle EU-landen en de samenhang van de nationale maatregelen beoordelen met het oog op de verwezenlijking van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden,” vervolgt Franssen.

In de klimaatwet is de doelstelling voor 2030 vastgesteld op 55 procent netto ten opzichte van 1990. Er is echter verduidelijkt dat de belangrijkste inspanningen moeten komen van emissiereductie. De rest moet worden bereikt door koolstofputten. Er komt bovendien een nieuw onafhankelijk wetenschappelijk EU-orgaan om de vooruitgang te volgen.

Achtergrond

Het akkoord zal naar verwachting binnenkort door de Raad worden goedgekeurd. De verordening zal dan in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en 20 dagen later in werking treden. De Commissie is van plan op 14 juli 2021 een reeks voorstellen onder de noemer FIT FOR 55 in te dienen om de EU in staat te stellen de ambitieuzere 2030-doelstelling te halen. Het Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aandringen op ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en heeft op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand afgekondigd.

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen