Menu
Europese wetgeving moet alle kankerverwekkende stoffen bannen

Europese wetgeving moet alle kankerverwekkende stoffen bannen

Kanker Volksgezondheid
3 min. leestijd

Uit eerdere berichtgeving blijkt dat er bij testen in verschillende laboratoria in Nederland, Frankrijk en Duitsland sporen zijn gevonden van kankerverwekkende stoffen in babyvoeding. Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) reageert verontwaardigd en roept de Europese Commissie op tot strengere wetgeving.

Cindy Franssen: “Het is absoluut onaanvaardbaar dat er kankerverwekkende stoffen in ons voedsel opduiken. Zeker in het geval van babyvoeding kunnen we dit niet accepteren. Baby’s zijn immers extra kwetsbaar voor stoffen met kankerverwekkende en mutagene eigenschappen. Daarom heb ik de Europese Commissie ook gevraagd om met een wetgevend voorstel te komen om zo snel mogelijk duidelijke Europese veiligheidsnormen vast te leggen. Europese burgers, en al zeker jonge ouders, verdienen de zekerheid dat het voedsel dat ze kopen dan ook veilig is voor de volksgezondheid. De Europese voedselwetgeving verzekert dit al in grote mate, maar we kunnen dus nog meer doen.” 

Het gaat om zogenaamde minerale oliën, stoffen die volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid mogelijk kankerverwekkend en mutageen zijn. Hoe deze stoffen in de babymelk terecht kunnen komen is niet zeker, maar verwacht wordt dat dit via de verpakking is kunnen gebeuren. Minerale oliecomponenten worden gebruikt in inkt, waardoor sporen te vinden kunnen zijn in gerecycleerde kartonnen verpakkingen, maar bijvoorbeeld soms ook in blikken.

Prioritaire parlementaire vraag van Cindy Franssen:

Bij testen in verschillende laboratoria werden in verschillende producten van babyvoeding sporen gevonden van mogelijk kankerverwekkende minerale oliën (MOAH en MOSH). MOAH en MOSH werden al in 2012 door EFSA beschreven als potentieel kankerverwekkend en mutageen, waardoor dergelijke residuen niet in levensmiddelen aanwezig mogen zijn. Desondanks bestaat er hierover geen Europese norm.

Om het risico van koolwaterstoffen uit minerale oliën beter in kaart te brengen, is Aanbeveling (EU) 2017/84 inzake de controle van koolwaterstoffen uit minerale oliën in levensmiddelen en in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen aangenomen. De gegevens die hieruit voortkomen moeten als basis dienen voor de risicobeoordeling door EFSA.

- Is de Europese Commissie zich bewust van de blijvende aanwezigheid van deze schadelijke stoffen in onze voeding en wat is haar oordeel hierover?

- Is de Commissie akkoord dat er voor babyvoeding nood is aan duidelijke Europese veiligheidsnormen tegen de aanwezigheid van kankerverwekkende en mutagene stoffen zoals minerale oliën, en wanneer kan hierover actie verwacht worden?

- De resultaten van Aanbeveling (EU) 2017/84 laten nog op zich wachten. Wat zal de Commissie doen om EFSA te ondersteunen in het sneller bijwerken van de risicobeoordeling inzake MOAH en MOSH?

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen