Menu
Europees plan tegen kanker blijft topprioriteit voor Commissie

Europees plan tegen kanker blijft topprioriteit voor Commissie

Kanker
4 min. leestijd

Experts vreesden voor schadelijke neveneffecten voor kankerpatiënten door uitgestelde zorg of een latere diagnose omwille van COVID-19. Cindy Franssen stelde er een parlementaire vraag over. Het antwoord van de Europese Commissie was duidelijk: "Kanker blijft voor de Commissie een topprioriteit. Eind dit jaar komen we met het kankerbestrijdingsplan."

Het coronavirus heeft onze gezondheidszorgsystemen de afgelopen maanden voor ongekende uitdagingen gesteld. Alle zeilen moesten worden bijgezet om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Omwille van de druk op onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers werden veel niet-essentiële onderzoeken of consultaties naar kanker uitgesteld. De preventieve opsporing van kanker lag in veel gevallen zo goed als stil. Daarnaast durfden sommige patiënten niet naar het ziekenhuis te gaan, uit angst om zelf besmet te raken met het COVID-19-virus.

Vraag Cindy Franssen

Betreft: Europees plan tegen kanker en het coronavirus

Het coronavirus stelt onze gezondheidszorgsystemen voor ongekende uitdagingen. Vanzelfsprekend moeten nu alle zeilen worden bijgezet om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Omwille van deze druk op onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers worden veel niet-essentiële onderzoeken of consultaties naar kanker echter uitgesteld. De preventieve opsporing van kanker ligt in veel gevallen zo goed als stil. Daarnaast durven sommige patiënten niet naar het ziekenhuis te gaan, uit angst om zelf besmet te raken met het COVID-19-virus.

Experts vrezen hierdoor voor schadelijke neveneffecten van de coronacrisis voor kankerpatiënten door uitgestelde zorg of een latere diagnose.

  1. Welke concrete actie zal de Commissie nemen om de lidstaten te ondersteunen in de vlotte heropstart van de kankergerelateerde onderzoeken en behandelingen, ook wanneer patiënten hiervoor naar een andere lidstaat moeten reizen?
  2. Zal de Commissie bij de uitwerking van een Europees plan tegen kanker rekening houden met een mogelijke heropleving van het coronavirus of de opkomst van een gelijkaardige pandemie in de toekomst, om zo lidstaten beter voor te bereiden op een dergelijk scenario?
  3. Kan de Commissie bevestigen dat het uitwerken van een Europees plan tegen kanker een prioriteit blijft in de komende maanden?
Antwoord Commissaris Kyriakides namens de Europese Commissie

De Commissie werkt op alle fronten met de lidstaten samen om de COVID‑19-pandemie in de EU en wereldwijd aan te pakken. Het waarborgen van ieders gezondheid en veiligheid is de eerste prioriteit. De Commissie staat in nauw contact met de lidstaten om zicht te krijgen op de prioritaire behoeften in de gezondheidszorg, met inbegrip van de oncologische zorg en de preventieve opsporing van kanker.

Samen met het Europees Geneesmiddelenbureau en het Voorzieningsagentschap van Euratom houdt de Commissie toezicht op de beschikbaarheid van geneesmiddelen en radio-isotopen. De Commissie heeft de lidstaten ook advies gegeven over het optimaal en rationeel gebruik van geneesmiddelen en over noodhulp bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

De Commissie werkt actief samen met belanghebbenden en de lidstaten om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten en voor de oncologische zorg, en heeft verschillende webinars georganiseerd op het EU-platform voor gezondheidsbeleid. De lessen die uit de COVID‑19-crisis worden getrokken, zullen worden geïntegreerd in het Europees kankerbestrijdingsplan.

Met EU4Health heeft de Commissie een nieuw, ambitieus en op zichzelf staand gezondheidsprogramma voorgesteld, waarvan de financiële middelen aanzienlijk zijn verhoogd om beter voorbereid te zijn om mogelijke toekomstige crises het hoofd te bieden en de EU-burgers te beschermen. Dankzij EU4Health zal de steun aan de lidstaten en hun gezondheidszorgstelsels worden versterkt, met inbegrip van meer financiële steun voor acties op het gebied van preventie, vroegtijdige diagnose, behandeling en nazorg bij kanker.

Kanker blijft voor de Commissie een topprioriteit en de vaststelling van het Europees kankerbestrijdingsplan staat gepland voor het vierde kwartaal van 2020, conform het geactualiseerde werkprogramma van de Commissie.

 

 

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen