Menu
Europees Parlement scherpt kankerbestrijdingsplan van de Commissie aan

Europees Parlement scherpt kankerbestrijdingsplan van de Commissie aan

- Brussel
Kanker
3 min. leestijd

De komende jaren zal de Europese Unie met het EU Kankerbestrijdingsplan een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen kanker. In het Europees Parlement debatteerde de bevoegde commissie vandaag een eerste keer over haar aanbevelingen. Cindy Franssen reageert tevreden op het eerste ontwerpverslag: “Dit rapport legt de juiste accenten. We moeten echt inzetten op een 360° benadering, van preventie tot nazorg. Enkel door meer samen te werken en de krachten te bundelen kunnen we bovendien de bestaande geografische en sociale kloof in kankerbehandelingen dichten.”

Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V en coördinator voor de EVP fractie in de bijzondere commissie voor de strijd tegen kanker: “Dit rapport vormt een belangrijke aanvulling op de plannen die de Europese Commissie eerder dit jaar presenteerde. Als we echt een verschil willen maken voor patiënten, hun families, de zorgverleners en onderzoekers moeten we inzetten op alle stadia van de ziekte. Het plan van de Commissie is zeer breed, maar als Parlement willen we sommige deelaspecten toch ambitieuzer en concreter zien. Het is goed dat preventie zo duidelijk aan bod komt. We moeten niet enkel naar een rookvrije samenleving, maar ook het schadelijk alcoholgebruik moet naar beneden. Een gezonde levensstijl met gezonde voeding is een belangrijke eerste stap in de kankerpreventie. Tegelijk moeten we zorgen voor een gezonde leefomgeving, zonder blootstelling aan kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen in de lucht, water of bodem.”

“Eén van onze belangrijkste doelstellingen is om ervoor te zorgen dat alle Europeanen toegang hebben tot snelle diagnose en de best mogelijke behandeling, ongeacht hun woonplaats. Net daarom is Europese samenwerking zo cruciaal. De komende jaren moeten  we daarom nog meer inzetten op het ondersteunen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld immunotherapie, moleculaire epidemiologie en epigenetica. Maar ook door het oprichten van expertisecentra en het invoeren van pan-Europese kwaliteitsstandaarden zal een groot verschil gemaakt worden,” besluit Franssen.

Recht om vergeten te worden

“Verder ben ik zeer blij dat het rapport alle lidstaten oproept om het voorbeeld van België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg te volgen en tegen 2025 een recht om vergeten te worden te garanderen voor ex-kankerpatiënten. Na de ziekte mogen zij niet geconfronteerd worden met bijkomende hindernissen, waardoor zij bijvoorbeeld geen huis kunnen kopen. We willen het recht om vergeten te worden verankeren in Europese wetgeving, daarmee zijn we heel wat ambitieuzer dan de Commissie.”

Kankers op het werk en AYA’s

“Enkele zaken die nu nog wat ontbreken in het rapport zullen we nog toevoegen in de komende weken. Werkgerelateerde kankers zorgen jaarlijks nog voor meer dan 100 000 sterfgevallen, we moeten hier veel meer ambitie tonen.  Hierbij moeten we ook ons zorgpersoneel beschermen tegen schadelijke medische producten. Tijdens het geven van behandelingen worden zij immers aan schadelijke stoffen blootgesteld. Daarnaast vraag ik ook meer aandacht voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker, de zogenaamde AYA’s. Zij hebben specifieke noden, zowel medisch als psychologisch, economisch en sociaal. Om zo’n behandeling op maat te garanderen is er echt nood een een gespecialiseerd AYA-centrum in elke lidstaat, die onderling met elkaar in contact staan. Zo kan de juiste expertise veel sneller en makkelijker gebundeld en gedeeld worden.”

De leden van de bijzondere commissie voor de strijd tegen kanker zullen zich de komende maanden verder over deze tekst buigen. De definitieve versie van de aanbevelingen worden in december 2021 verwacht.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen