Menu
Blootstelling asbest op de werkvloer wordt drastisch teruggedrongen

Blootstelling asbest op de werkvloer wordt drastisch teruggedrongen

- Brussel
Kanker Gezondheid Werk

Iedereen is het erover eens dat de asbestrichtlijn uit 2009 dringend aan herziening toe is. Vandaag bereikten de afgevaardigden van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie een belangrijk akkoord.

Cindy Franssen: “Het Europees Parlement heeft een prioriteit gemaakt van de strijd tegen kanker en kankerverwekkende stoffen op de werkvloerHet akkoord over de herziening van de asbestrichtlijn is daarom een belangrijke doorbraak. Deze vernieuwde richtlijn betekent een grote stap voorwaarts voor de gezondheid van alle werknemers in Europa, zeker nu de bouwsector voor een grote renovatiegolf staat. Ook voor de werknemers in ons land biedt deze nieuwe richtlijn een grotere bescherming. Van de actuele blootstellingswaarde van 100.000 vezels per kubieke meter zal België de regelgeving moeten aanpassen naar een limietwaarde van 2.000 vezels per kubieke meter.”

Om tegemoet te komen aan de stijgende energie-uitgaven en om de klimaatdoelstellingen te bereiken, wordt door Europa heel sterk ingezet op de renovatie van gebouwen. In een groot deel van die gebouwen is echter nog asbest aanwezig.

Cindy Franssen: “Indien deze onzichtbare killer niet veilig wordt verwijderd, kan er de komende jaren ontzettend veel asbeststof vrijkomen in de lucht. Daardoor kan het aantal asbestgevallen en ziekten nog verder toenemen. Ik ben tevreden dat het bereikte akkoord over de strengere normen dit wil voorkomen en tot een minimum wil herleiden.”

Het bereikte akkoord is helder: uiterlijk binnen 6 jaar zal in heel Europa de asbestblootstellingswaarde voor werknemers 50 keer lager liggen dan de huidige limiet.

Deze bescherming wordt in twee stappen bereikt.

In een eerste fase gaat de limietwaarde van 100.000 vezels (per kubieke meter lucht) naar 10.000 vezels. In een tweede fase wordt de waarde verder verlaagd naar 2.000 vezels. De lidstaten krijgen zes jaar de tijd om aan de norm van 2.000 vezels te voldoen. In die periode moet ook de nieuwe meetmethode, die waardes lager dan 10.000 vezels kan meten, worden uitgerold.

Naast de blootstellingswaarde, voorziet het akkoord ook in extra beschermende maatregelen, zoals decontaminatieprocedures voor werknemers, om secundaire blootstelling aan asbest te vermijden. Decontaminatie zet in op de reiniging van het lichaam na blootstelling aan asbest en vermijdt dat asbestvezels vrijkomen buiten de werkvloer.

Verder voorziet het akkoord in extra opleiding voor werknemers die werken in de asbestverwijdering.

Cindy Franssen: “Met deze aanpak wordt het mogelijk om op heel korte termijn de blootstelling aan asbest drastisch te verlagen naar een nieuwe veiligere limietwaarde.”

“Daarnaast, en dit is echt belangrijk voor de veiligheid van de brandweer en de hulpdiensten, kan de beslissing om alle informatie m.b.t. de aanwezigheid van asbest in gebouwen samen te brengen en consulteerbaar te maken, niet worden onderschat. Er wordt ook Europees geld vrijgemaakt voor de lidstaten om een succesvolle transitie naar de lagere limietwaarde te verzekeren.”

Volgende stappen

Dit akkoord zal nu aan het Europees Parlement worden voorgelegd. Van zodra het akkoord kan worden goedgekeurd, hebben de lidstaten twee jaar tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

In het najaar zal de Europese Commissie nog met een wetgevingsvoorstel komen over de screening en registratie van asbest in gebouwen en het beheer van asbestafval.

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen