Menu
Parlement pleit voor goedkeuring IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk

Parlement pleit voor goedkeuring IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk

Europees Parlementslid Cindy Franssen heeft vandaag, in samen met haar co-rapporteur Kira Marie Peter-Hansen, een ontwerpaanbeveling voor de goedkeuring van het IAO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk voorgesteld. Cindy Franssen, die als co-rapporteur het rapport schreef: “Ik heb mij de voorbije jaren in het Parlement ingezet voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar daar hoort ook een werkomgeving bij die vrij is van geweld en intimidatie. Deze Conventie is hierbij een belangrijk middel.”

De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (IAO), nam bijna vijf jaar geleden, op 21 juni 2019, een verdrag aan tegen gendergerelateerd geweld en seksuele intimidatie op het werk. Tot dan bestonden er weliswaar al een aantal internationale arbeidsnormen die verband hielden met geweld en intimidatie op het werk. Maar op een gefragmenteerde manier, waarbij alleen bepaalde groepen werden beschermd en alleen tegen bepaalde uitingen van gewelddadig en intimiderend gedrag.

De nieuwe Conventie voorziet in een alomvattend verdrag dat alle gevallen van geweld en intimidatie bestrijdt voor alle werknemers.

Cindy Franssen: “1 op 2 vrouwen in de EU heeft minstens één keer, sinds de leeftijd van 15 jaar, een vorm van seksuele intimidatie meegemaakt. In 32% van de gevallen van seksuele intimidatie was de dader iemand uit de werkomgeving van de vrouw. Een collega, baas of klant. Het is dan ook de hoogste tijd dat we hier paal en perk aan stellen. Met dit rapport zetten we een grote stap voorwaarts naar een veiligere werkplek voor iedereen.”

Cindy Franssen: “De Conventie beperkt zich niet tot de traditionele fysieke werkplaats of enkel tijdens de kantooruren. Het is ook van toepassing tijdens het pendelen van en naar het werk, tijdens businesstrips, opleidingen en sociale activiteiten gelinkt aan het werk. Het geldt ook voor stagiaires, studenten, vrijwilligers, werkzoekenden, sollicitanten en mensen waarvan het contract is beëindigd.”

Belgische ratificatie

België is een van de 7 EU-lidstaten die het verdrag al heeft geratificeerd (in 2023). Toch is er ook groen licht nodig van het Europees Parlement.

Cindy Franssen: “Aangezien er bepaalde Europese bevoegdheden binnen het domein van de Conventie vallen, zoals de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, is er ook een formele goedkeuring nodig van het Europees niveau."

“In mijn rapport leggen we de focus op de cruciale rol van de vakbonden voor het preventie- en bewustmakingsbeleid. Ik pleit verder voor een geïntegreerde aanpak die de onderliggende oorzaken zoals de bestaande genderstereotypen in de maatschappij bespreekbaar maakt en bestrijdt. Ten slotte, moet er extra aandacht gaan naar de meest kwetsbaren, die meer kans hebben om slachtoffer te worden van geweld op het werk. Zoals personen met een handicap, mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap, personen met een migratieachtergrond,  en naar de sectoren met de grootste problematiek, zoals de huishoudsector.”

Volgende stappen

De leden van de commissies gendergelijkheid en werkgelegenheid moeten op 15 februari groen licht geven voor het Europese luik van de Conventie. De finale goedkeuring volgt in principe in de plenaire zitting van april.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen