Menu
België blijft achtste in Europese gendergelijkheidsindex

België blijft achtste in Europese gendergelijkheidsindex

- Brussel
Gendergelijkheid
1,5 min. leestijd

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) maakte vandaag de resultaten van haar jaarlijkse gendergelijkheidsindex bekend tijdens een Europese gendergelijkheidsconferentie in Brussel. België behoudt zijn achtste plaats in de Europese ranking. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het is positief dat we weer een kleine stap vooruit hebben gezet richting meer gendergelijkheid in België. Maar uit de studie van EIGE blijkt dat we op bepaalde domeinen nog een tandje moeten bijsteken. Zo is er een toename van de genderkloof in de inkomensverdeling en blijft de ongelijke verdeling van de onbetaalde zorgtaken een werkpunt.

Elk jaar moeten de EU-lidstaten en de EU in haar geheel nagaan in hoeverre gendergelijkheid is bereikt. De index werkt met een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor volledige ongelijkheid en 100 voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. België stijgt 1,5 punten en komt op  74,2 op 100, het blijft daarmee status-quo op de achtste plaats op de gendergelijkheidsindex.

Zweden is nog steeds de Europese koploper inzake gendergelijkheid met een score van 83,9. Denemarken (77,8) en Nederland (77,3) vervolledigen het podium. Het Europees gemiddelde is het afgelopen jaar licht gestegen met 0,6 tot 68,6 punten. Net zoals vorig jaar is het Griekenland dat onderaan de lijst bengelt met een score van 53,4.

Cindy Franssen: “Elk jaar worden kleine stappen vooruitgezet. Een achtste plaats is zeker niet slecht. Maar we moeten meer ambitie tonen en onze zwakke punten aanpakken. Sinds 2010 zijn we er amper 4,9 punten op vooruit gegaan. Dit moet een versnelling hoger.”

Belgische politiek scoort hoog qua genderevenwicht

In 2022 was maar liefst de helft van de ministers en staatssecretarissen in België een vrouw. Hierdoor zijn België en Spanje de enige twee EU-lidstaten die een genderevenwicht van 50% bereikt hebben. In de Kamer bestaat er wel nog steeds een kleine genderkloof; 44% van de zetels wordt ingenomen door een vrouw, maar dat is geen slechte score in vergelijking met het Europese gemiddelde van 33%.

Cindy Franssen: “Het is een goede zaak dat er een betere politieke vertegenwoordiging is van vrouwen. Het is duidelijk dat de Belgische pariteitswetten uit 2002 met genderquota hun vruchten afwerpen.

Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen bedraagt 37 % in 2022. In België geldt er een verplicht nationaal genderquotum van 33 % voor beursgenoteerde ondernemingen. Het aandeel vrouwen is sinds 2021 met 3 % gestegen.

Cindy Franssen: “In een ideale wereld zijn quota overbodig, maar we zien dat ze werken. Daarom werken we aan quota voor vrouwen in raden van bestuur. Vanaf 1 juli 2026 moet minstens 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursleden van raden van bestuur of minstens 33 procent van de volledige raad van bestuur vrouw zijn.”

Verhoogde genderkloof in inkomen en zorgtaken

De voorbije tien jaar steeg het netto-inkomen van vrouwen minder hard dan dat van mannen. Daardoor is de Belgische genderkloof in de inkomensverdeling vergroot van 5% naar 6%. Dat is een van de grootste stijgingen in Europa. De laagste Belgische inkomens zijn voornamelijk voor alleenstaande moeders en vrouwen met een laag opleidingsniveau. De genderkloof is het grootst tussen vrouwen en mannen van 65 jaar en ouder (12 % in 2020) en is sinds 2019 met 4 % toegenomen.

In 2021 verrichtte bijna 61 % van de vrouwen en slechts 24 % van de mannen de huishoudelijke taken geheel of grotendeels zelf. Vrouwen verrichtten doorgaans ook meer huishoudelijk werk dan mannen: 20 % van de vrouwen, tegen slechts 12 % van de mannen, besteedde meer dan vier uur per dag aan huishoudelijke taken.

Cindy Franssen: “We moeten blijven inzetten op gezinsondersteunende maatregelen om het hoge aandeel van vrouwelijke onbetaalde zorgtaken terug te dringen. Daarom is het belangrijk dat België vorige maand de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven heeft omgezet.

Achtergrond:

De volledige gendergelijkheidsindex is terug te vinden via de volgende link: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022

De cijfers van vorig jaar zijn hier terug te vinden.

 

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen