Menu
Stap dichter bij ambitieuze aanpak loonkloof

Stap dichter bij ambitieuze aanpak loonkloof

Gelijke kansen Arbeid Europese Unie
3 min. leestijd

Het Europees Parlement heeft een ambiteus mandaat goedgekeurd inzake de richtlijn loontransparantie. De ontwerprichtlijn om de loonkloof te dichten werd in maart 2021 voorgesteld door de Europese Commissie.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het Parlement wil een stap verder gaan. Hoe kan je nu als vrouw loondiscriminatie bewijzen zonder voldoende informatie over de lonen? De conclusie moet duidelijk zijn: zonder loontransparantie kan de loonkloof nooit dichtgereden worden.”

Het Europees Parlement bereikte vorige maand een akkoord dat in lijn ligt met het voorstel van de Europese Commissie. Zo blijft het principe van de omgekeerde bewijslast behouden. Indien het verschil in gemiddeld loonniveau ten minste 2,5% bedraagt en de werkgever kan het verschil niet rechtvaardigen met objectieve en niet-genderneutrale factoren, dan wordt een analyseverslag verplicht. Het akkoord voorziet bovendien in een positief label voor werkgevers die geen loonkloof hebben in hun bedrijf. Verder zal EIGE, het Europees Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een gratis online tool uitwerken voor de bedrijven om de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken. Het akkoord voorziet ook in een sterke rol voor de sociale partners, als actor in een nieuw nationaal monitoringmechanisme om de implementatie van deze richtlijn op te volgen.

Het Parlement scherpt ook de grenzen van het Commissievoorstel aan waarbij er sprake is van een grens van 250 werknemers. Het Parlement wil dat de nieuwe regelgeving m.b.t. loontransparantie geldt voor bedrijven, zoals bij de Belgische loonkloofwet, vanaf 50 werknemers. Om het sociaal overleg te stimuleren wordt een trappenmodel mogelijk waarbij werkgevers met minimaal 250 werknemers elk jaar over loontransparantie moeten rapporteren, werkgevers met 50-250 werknemers elke twee jaar en werkgevers gebonden aan collectieve loonovereenkomsten elke drie jaar.

Cindy Franssen is zeer tevreden met de ambitieuze aanpak van het Parlement, want het probleem blijft aanhouden: “De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt in de EU 16%, met een piek van bijna 26% in Estland. België doet het relatief beter, maar ook in ons land bedraagt volgens EIGE, het Europees Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de gemiddelde loonkloof 9,6%. Het grootste deel daarvan kan niet verklaard worden door de verschillende posities van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, wat duidelijk wijst op discriminatie. 17 lidstaten hebben op dit moment geen transparantieverplichtingen of wet om de loonkloof te bestrijden.”

Voor de werknemers in de 17 lidstaten zonder wet op de loonkloof zal deze richtlijn een kwantumsprong betekenen. Voor België, dat al de loonkloofwet sinds 2012 heeft, betekent de richtlijn een mooie versnelling. Niets doen is geen optie. Er zijn grote sectorale verschillen, maar aan het huidige tempo duurt het gemiddeld nog 84 jaar voordat alle vrouwen voor hetzelfde werk een gelijke beloning krijgen. Dit pakken we nu aan”, aldus Cindy Franssen.

Achtergrond:

De onderhandelingen voor de richtlijn loontransparantie worden nu verder gezet met de Europese Commissie en de lidstaten. Nadat de drie partijen een akkoord zullen bereiken, hebben de lidstaten 2 jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen