Menu
LGBTI-vrije zones zijn een schande voor Europa

LGBTI-vrije zones zijn een schande voor Europa

Gelijke kansen
4 min. leestijd

Het Europees Parlement veroordeelt de publieke discriminatie van de LGBTI-gemeenschap in een resolutie die vandaag gestemd wordt. Met name de zogenaamde ‘LGBTI-vrije zones’ in Polen komen in het vizier. CD&V-parlementsleden Kris Peeters en Cindy Franssen roepen de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om deze vorm van discriminatie streng te veroordelen. Sinds het begin van 2019 hebben in Polen meer dan tachtig regio’s, districten of gemeenten resoluties hebben aangenomen waarbij ze verklaren dat ze gevrijwaard zijn van de zogenaamde “LGBT-ideologie”.

Cindy Franssen: “De Europese samenleving is gebaseerd op gelijke kansen, non-discriminatie en respect voor de rechten van alle burgers. De EU moet hard optreden tegen elke vorm van discriminatie. Dergelijke ‘vrije zones’ zijn een schande en een regelrechte aanval op de fundamentele rechten van de mens.”

“Op woensdagvoormiddag kwam het Europees Parlement nog samen om de tiende verjaardag van het Verdrag van Lissabon en het Europees Handvest van de Grondrechten te vieren. Helaas herinnert de situatie met de Poolse zogenaamde ‘LGBTI-vrije zones’ er ons aan dat gelijke kansen in de Europese Unie lang geen evidentie zijn." 

"Dat de 10e verjaardag van het EU Handvest van de Grondrechten samenvalt met een debat over publieke discriminatie en haatzaaijerij tegen LGBTI’s in een EU-lidstaat, toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is."

"Uit onderzoek blijkt dat er in de EU steeds meer sprake is van openlijke discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen; Op de grondrechten van elke mens kan niet worden toegegeven,” besluit Franssen.

Kris Peeters: “Er moet een krachtig signaal komen dat de EU haar waarden ook durft te beschermen. Eurocommissaris Didier Reynders moet snel werk maken van de aangekondigde permanente monitoring van de rechtsstaat en grondrechten in de EU-lidstaten, inclusief LGBTI-rechten. Daarnaast vragen we dat de Commissie het EU-kaderbesluit voor strafrechtelijke vervolging van racisme en haatmisdrijven verder uitbreidt naar het aanzetten tot haat wegens geslacht, seksuele gerichtheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Tot slot is het cruciaal dat er eindelijk een omvattende Europese LGBTI-strategie komt die een concreet beleid voor de komende jaren uittekent. Meer Europese ondersteuning voor opleiding en sensibilisering voor politie en justitie is daarbij een concrete stap voor preventie, net als het stopzetten van EU-middelen die naar discriminerende projecten gaan in landen als Polen.”

In de Poolse stad Białystok werd in juli een vreedzaam protest voor meer LGBTI-rechten in het land de kop ingedrukt door tegenprotestanten. In diezelfde maand veroordeelde het Gerechtshof van Warschau de Gazeta Polska, een conservatieve krant die regeringspartij PiS steunt, die stickers met de boodschap LGTBI-vrije-zone uitbracht. De stickers beelden een regenboogvlag af met daarover een zwart kruis. Ondertussen hebben de burgemeesters uit Leuven, Gent en Brugge in een gezamenlijke brief de Poolse ambassadeur hierover op het matje geroepen.

De EVP-fractie steunt deze resolutie van woensdag en zal nooit aanvaarden dat burgerlijke vrijheden beknot worden.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen