Menu
Historische dag voor gezondheid op de werkvloer

Historische dag voor gezondheid op de werkvloer

- Brussel
Werk Gezondheid op de werkvloer
2 min. leestijd

De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft vandaag het in juni bereikte akkoord over de herziening van asbestrichtlijn goedgekeurd. De parlementsleden gaven ook groen licht voor een ambitieuze herziening voor de blootstelling aan lood op de werkvloer. Cindy Franssen, die beide dossiers onderhandelde namens de Europese Volkspartij: “Vandaag is een historische dag voor miljoenen werknemers die worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Voor asbest gaat het over de eerste herziening in 14 jaar en om een verlaging van 50 keer de huidige blootstellingswaarde. Voor lood wordt het de eerste herziening sinds 1982 en een verlaging van bijna 5 keer de huidige gedateerde bloedwaarde.”

Herziening loodrichtlijn

De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken gaf groen licht voor een ambitieus onderhandelingsmandaat voor het Europees Parlement voor de blootstelling aan lood op de werkvloer.

Het mandaat voorziet in waardes die tot 5 keer lager liggen dan de huidige waardes, die dateren uit 1982. Het Parlement zet verder in op medische opvolging voor alle werknemers die blootgesteld worden aan lood. Het Parlement vraagt ook betere opleiding en sensibilisering van de gezondheidseffecten voor werknemers, in het bijzonder voor vrouwen.

Naast de maatregelen rond loodblootstelling, wil het Parlement ook hormoonverstorende chemische stoffen aanpakken en een betere bescherming voor brandweerlieden tegen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Er wordt ook ingezet op extra maatregelen bij het zogenaamde cocktaileffect, dat ontstaat wanneer er blootstelling is aan verschillende kankerverwekkende substanties.

Cindy Franssen: “Dit is een ambitieus mandaat dat inzet op de laagste mogelijke loodwaardes en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen niet ondermijnt door de hele batterijsector in Europa te sluiten. We nemen ook specifieke maatregelen voor werknemers die te maken hebben met historische loodblootstelling (financieel opvangnet, extra hygiënemaatregelen en regelmatige bloedonderzoeken). Zij mogen niet het slachtoffer worden van de totaal gedateerde waardes uit het verleden.”

Herziening asbestrichtlijn

Op 27 juni 2023 bereikte het Europees Parlement een akkoord met de lidstaten en de Europese Commissie over een ambitieuze herziening van de asbestrichtlijn.  Van de actuele Europese blootstellingswaarde van 100.000 vezels per kubieke meter zal België de regelgeving moeten aanpassen naar een limietwaarde van 2.000 vezels per kubieke meter. Naast de lagere blootstellingswaarde, voorziet het akkoord ook in extra beschermende maatregelen, zoals decontaminatieprocedures voor werknemers, om secundaire blootstelling aan asbest te vermijden. Decontaminatie zet in op de reiniging van het lichaam na blootstelling aan asbest en vermijdt dat asbestvezels vrijkomen buiten de werkvloer. Er wordt ook voorzien in extra beschermingsmaatregelen voor brandweer en hulpdiensten.

Cindy Franssen: “Om tegemoet te komen aan de stijgende energieprijzen en om de klimaatdoelstellingen te behalen, wordt er sterk ingezet op renovatie van gebouwen. Het is cruciaal dat het aanwezige asbest in de gebouwen op een veilige manier wordt verwijderd. Anders lopen we het risico dat het aantal asbestgevallen en ziekten nog verder toenemen. Ik ben tevreden dat de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken vandaag met een grote meerderheid het in juni bereikte akkoord heeft goedgekeurd. “

Volgende stappen

Het asbestakkoord wordt in het najaar gestemd in de plenaire zitting van het Europees Parlement, nadat de lidstaten al groen licht gaven op 19 juli. Na het finaal akkoord hebben de lidstaten twee jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

In principe starten de onderhandelingen met de lidstaten over de herziening van de richtlijn van blootstelling aan lood in de komende dagen.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen