Menu
Europees Parlement wil dat 2023 het Europees jaar van de geestelijke gezondheidszorg wordt

Europees Parlement wil dat 2023 het Europees jaar van de geestelijke gezondheidszorg wordt

- Straatsburg
Volksgezondheid
2 min. leestijd

41% van de Belgen telewerkt sinds de pandemie in maart 2020 losbarstte. Dit is ruim meer dan 22% telewerkers t.o.v. 2019. Het telewerken heeft onmiskenbaar heel wat voordelen, zoals het uitsparen van de pendeltijd en een forse vermindering van de CO2-uitstoot. Toch zegt 59% van de respondenten dat ze moeilijkheden ondervinden bij een gezonde scheiding van werk en privéleven. Het constant “verbonden” zijn met het werk, heeft bijgedragen tot een slechtere geestelijke gezondheid.

Cindy Franssen: “De grotere flexibiliteit van telewerken is gunstig voor sommigen, maar de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk is niet gevolgd en moet worden aangepast aan de nieuwe realiteit van het digitale tijdperk.”

“In ons rapport pleiten we daarom voor maatregelen zoals een richtlijn betreffende psychosociale risico’s en welzijn op het werk. Naast preventie van de risico’s op de werkplek, is er ook een nood aan sensibilseringscampagnes voor mentale gezondheid op het werk en ijveren we ervoor om van 2023 het Europees jaar van goede geestelijke gezondheid te maken.

Een grootschalig onderzoek wijst uit dat bijna 3 keer meer Belgen met mentale gezondheidsklachten kampen sinds het begin van de pandemie. 60% daarvan worstelt er voor het eerst mee.

“We moeten af van het taboe dat nog steeds rust op mentale gezondheid. Werknemers mogen niet het gevoel hebben dat ze niet over geestelijke gezondheidsproblemen kunnen spreken. Uit een studie is gebleken dat sociaal overleg een positieve impact heeft op de gezondheid van werknemers. Daarom roepen we in dit rapport op om het sociaal overleg nog te versterken.”

De kosten van geestelijke gezondheidsproblemen in alle EU-lidstaten bedraagt naar schatting meer dan 4 % van het BBP. De kosten van werkgerelateerde depressies worden geraamd op 620 miljard euro per jaar, wat neerkomt op een verlies aan economische output van 240 miljard euro.

“Naast de gigantische maatschappelijke kost, leidt een verslechterende mentale gezondheid van onze werknemers ook tot zware economische kosten. Het is duidelijk dat we van mentale gezondheid van onze werknemers een topprioriteit moeten maken door onze bestaande wetgeving dringend aan te passen aan de nieuwe realiteit van de digitale arbeidsmarkt.”

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen