Menu
Antibioticagebruik bij dieren moet 50% omlaag tegen 2030

Antibioticagebruik bij dieren moet 50% omlaag tegen 2030

Volksgezondheid Europese Unie
3 min. leestijd

Naar aanleiding van een stemming in het Europees Parlement kondigde de Europese Commissie aan dat ze het antibioticagebruik bij dieren tegen 2030 wil halveren. Overvloedig gebruik ervan leidt immers tot verhoogde antimicrobiële resistentie. Cindy Franssen: “Jaarlijks sterven er als direct gevolg van de toenemende  antimicrobiële resistentie 33.000 mensen in de EU, terwijl het wereldwijd gaat over 700.000 gevallen. Zonder bijkomende actie zou dit in 2050 oplopen tot 10 miljoen. Dit kan niet, urgente en internationale actie is dus echt wel nodig.”

Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V: “De beslissing die we vandaag nemen zet een eerste belangrijke stap in de goede richting. Ten eerste leggen we preventief antibioticagebruik bij dieren op grote schaal aan banden. Preventieve behandeling van tientallen dieren tegelijk zonder dat ze ziek zijn, is niet meer van deze tijd. Er werd in het verleden maar al te kwistig mee omgesprongen, met de gekende negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Tegelijk komt er ook een lijst van antibiotica die voorbehouden moeten blijven voor menselijk gebruik. Sommige antibiotica zijn namelijk echt essentieel voor onze gezondheid. Wanneer deze door toegenomen resistentie niet meer werken, kunnen patiënten door gebrek aan alternatief sterven aan infecties die anders perfect te behandelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan kankerpatiënten met lagere immuniteit of kinderen met mucoviscidose. De volksgezondheid moet voorop staan.”

Er ontstond de laatste dagen wel heel wat controverse rond de criteria die gebruikt worden voor het opstellen van deze lijst. Franssen: “Dit was deels terecht. Het voorstel van criteria dat de Europese Commissie lanceerde, leek te insinueren dat dierengeneeskunde in bepaalde gevallen boven de menselijke geneeskunde staat. Hierdoor kon de drempel om een antibioticum voor te behouden voor menselijk gebruik bijna niet gehaald worden. Dat is onaanvaardbaar. Dankzij de druk vanuit het Europees Parlement zorgde de Commissie echter voor de nodige verduidelijking. Hierin was zij zeer duidelijk: niet alleen komt er nu een duidelijke ambitie, maar tegelijk ook de belofte dat extra stappen zullen volgen wanneer blijkt dat deze niet gehaald wordt.”

“De criteria worden ook spoedig geëvalueerd en de Commissie benadrukt zoals gevraagd nogmaals de nood aan een specifieke diagnose alvorens er antibiotica toegediend kunnen worden.”

Dit is volgens Franssen een eerste stap in de goede richting die maar al te lang op zich heeft laten wachten. “We kunnen absoluut nog niet achterover leunen. Nu moeten we de vooruitgang nauwgezet opvolgen aan de hand van monitoring en recurente evaluaties, in lijn met de snel evoluerende wetenschappelijke evidentie. Op basis van de criteria die we vandaag goedkeuren zal de Commissie een lijst opstellen van concrete stoffen die voorbehouden moeten zijn voor menselijk gebruik. Die zullen we ook onder de loep nemen vanuit het Parlement. Wanneer op deze lijst stoffen ontbreken die echt enkel bij mensen gebruikt mogen worden, zullen we dit ook aanvechten. Bouwend op de extra verduidelijking door de Commissie, keur ik het huidige bezwaar niet goed, zodat de nieuwe maatregel snel van kracht kan gaan. Nu is het zaak om het vervolg verder kritisch op te volgen.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen